Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa on uudelleen haettavana 2.10.2019 klo 12.00 mennessä

KOTISAIRAALAN SAIRAANHOITAJAN TOIMEN SIJAISUUS
Kotisairaala Lestinjokilaakso

Sijaisuus on määräaikainen 7.10.2019-30.4.2020 asti.

Kotisairaalan Lestijokilaakson toimipiste sijaitsee Kannuksen Yleislääketieteen osaston tiloissa ja työskentelyalueena on pääasiallisesti Lestijokilaakson toiminta-alue. Kotisairaala tarjoaa sairaalatasoista hoitoa potilaan kotona. Kotisairaalassa hoidetaan infektiopotilaita, mm. toteutetaan neste -ja punasolutiputuksia jne. Lisäksi kotisairaalassa hoidetaan palliatiivisessa- ja saattohoidossa olevia potilaita. 

Työntekijältä vaaditaan laillistettu sairaanhoitajan tutkinto. Työ edellyttää oman auton käyttöä. 

Työ on 2-vuorotyötä ja työaikamuoto on jaksotyö. Palkkaus määräytyy voimassa olevan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Sijaisuutta haetaan täyttämällä sähköinen hakemus www.soite.fi/tyopaikat -sivuilla. Sähköiseen hakemukseen liitetään CV. Sähköisessä haussa ei tarvitse toimittaa jäljennöksiä tutkinto – ja työtodistuksista, mutta on varauduttava tuomaan ne mahdolliseen haastatteluun. Valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n mukainen rokotesuoja. 

Lisätietoja tehtävästä antavat Kotisairaalan palveluesimies Maija Luoto, maija.luoto@soite.fi, puh. 044 7307 646 tai Yleislääketieteen osastopalveluiden palvelualuejohtaja Ritva Jämsä, ritva.jamsa@soite.fi, puh. 040 8042984

Kokkolassa 18.9.2019

KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

Osaamisalue: