Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa on haettavana 30.8.2019 klo 12.00 mennessä

SAIRAANHOITAJAN TOIMI TEHOSTETUSSA PALVELUASUMISYKSIKÖSSÄ 

Alkusijoituspaikka Palvelukeskus Kotipirtti, Lestijärvi

Kelpoisuutena toimeen on laillistettu sairaanhoitajan tutkinto. Kokemus vanhusten hoitotyöstä sekä toisen kotimaisen kielen taito katsotaan eduksi.

Odotamme vanhustyön alan työn tuntemusta, kehittämismyönteisyyttä, hyviä organisointitaitoja, tiimityöskentelytaitoja, kykyä sopeutua äkillisesti muuttuviin tilanteisiin sekä asiakaslähtöistä työskentelytapaa moni ammatillisessa työyhteisössä. Lisäksi arvostamme aiempaa työkokemusta vanhustyöstä. Valitulta henkilöltä edellytetään valmiuksia ja sitoutumista työkiertoon. Työ on alkuvaiheessa kaksivuorotyötä.

Palkkaus määräytyy voimassa olevan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sekä kuntayhtymässä suoritetun työn vaativuuden arvioinnin mukaan.

Tointa haetaan täyttämällä sähköinen hakemus www.soite.fi/tyopaikat -sivulla. Sähköiseen hakemukseen liitetään CV. Sähköisessä haussa ei tarvitse toimittaa jäljennöksiä tutkinto- ja työtodistuksista, mutta on varauduttava tuomaan ne mahdolliseen haastatteluun. Haastattelut pidetään 12.9.2019. 

Ennen valinnan vahvistamista hakijan tulee esittää kuntayhtymän työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudesta sekä negatiivinen huumausainetestin tulos. Lisäksi valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48§:n mukainen rokotesuoja. Toimessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Soite on savuton.

Lisätietoja antaa palveluesimies Raija Heikkinen, puh. 040 804 4520 (etunimi.sukunimi@soite.fi) 

Lestijärvellä 13.8.2019

KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI-JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

Osaamisalue: