Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa on haettavana 2.11.2018 klo 12 mennessä

SAIRAANHOITAJAN VUOROTTELUVAPAAN SIJAISUUS 19.11.2018-17.5.2019 TEHOSTETUSSA PALVELUASUMISYKSIKKÖSSÄ

Sijaisuus on Palvelukeskus Kotirannassa, Kannus

Kelpoisuutena sijaisuuteen on laillistettu sairaanhoitajan tutkinto. Kokemus vanhusten hoitotyöstä sekä toisen kotimaisen kielen taito katsotaan eduksi.

Odotamme vanhustyön alan työn tuntemusta, kehittämismyönteisyyttä, hyviä organisointitaitoja, tiimityöskentelytaitoja, kykyä sopeutua äkillisesti muuttuviin tilanteisiin sekä asiakaslähtöistä työskentelytapaa moniammatillisessa työyhteisössä. Lisäksi arvostamme aiempaa työkokemusta vanhustyöstä. Valitulta henkilöltä edellytetään valmiuksia ja sitoutumista työkiertoon.

Palkkaus määräytyy voimassa olevan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sekä kuntayhtymässä suoritetun työn vaativuuden arvioinnin mukaan.

Sijaisuutta haetaan täyttämällä sähköinen hakemus www.soite.fi/tyopaikat–sivulla. Sähköiseen hakemukseen liitetään CV. Sähköisessä haussa ei tarvitse toimittaa jäljennöksiä tutkinto- ja työtodistuksista, mutta on varauduttava tuomaan ne mahdolliseen haastatteluun.

Ennen valinnan vahvistamista hakijan tulee esittää kuntayhtymän työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudesta sekä negatiivinen huumausainetestin tulos. Lisäksi valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48§:n mukainen rokotesuoja. Toimessa noudatetaan koeaikaa. Soite on savuton.

Lisätietoja antaa Palvelukeskus Kotirannan palveluesimies Tanja Haapalainen puh. 040 804 2510 (etunimi.sukunimi@soite.fi)

Kokkolassa 11.10.2018

KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI-JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

Osaamisalue: