Keski- Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän resurssikeskuksessa on haettavana 26.8.2019 klo 12.00 mennessä

SAIRAANHOITAJASISSIN SIJAISUUS AJALLE 16.9.2019-12.1.2020 RESURSSIKESKUKSESSA – PERHONJOKILAAKSO

Kelpoisuusehtona on sairaanhoitajan tutkinto. Sissin kiertoalue koostuu kotisairaalasta, kotisairaanhoidosta Vetelissä ja Halsualla sekä yleislääketieteen osastosta Tunkkarilla.

Odotamme kehittämismyönteisyyttä, hyviä organisointitaitoja, kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin sekä asiakaslähtöistä työskentelytapaa moniammatillisissa työyhteisöissä. Lisäksi arvostamme monipuolista työkokemusta ja halua kehittää ammatillista osaamista. Työn hoitaminen edellyttää oman auton käyttöä.

Palkkaus määräytyy voimassa olevan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sekä kuntayhtymässä tehdyn työn vaativuuden arvioinnin mukaan.

Avointa tointa haetaan täyttämällä sähköinen hakemus www.soite.fi/tyopaikat -sivuilla. Sähköiseen hakemukseen liitetään CV. Sähköisessä haussa ei tarvitse toimittaa jäljennöksiä tutkinto– ja työtodistuksista, mutta on varauduttava tuomaan ne mahdolliseen haastatteluun.

Soite on savuton työpaikka. Työhön sisältyy opiskelijaohjaus.

Lisätietoja tehtävästä antaa palveluesimies Katja Österlund, katja.osterlund@soite.fi, 040 804 5440 sekä resurssijohtaja Seppo Filppula, seppo.filppula@soite.fi, 0400 145 525

KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

Osaamisalue: