Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa on haettavana 25.10.2021 klo 16.00 mennessä

1 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKA PAJALAN PERHEKESKUKSEEN KAUSTISELLE PERHESOSIAALITYÖHÖN JA LASTENSUOJELUUN

Tule töihin osaavaan ja innostuneeseen joukkoomme Soiten perhesosiaalityöhön ja lastensuojeluun. Haettavana on sosiaaliohjaajan virka, joka sijoittuu Soiten perhesosiaalityöhön ja lastensuojeluun Pajalan perhekeskukseen Kaustiselle.

Työskentelemme systeemisen tiimimallin mukaisesti moniammatillisesti, mikä mahdollistaa tiiviin työskentelyn lähellä lasta ja hänen perhettään. Systeeminen tiimityöskentely luo perheiden ja lasten parissa työskentelylle puitteet, jotka tukevat työntekijöiden ja asiakkaiden yhteistyön sujumista, palveluiden yhteensovittamista, ammatillisuuden kasvua ja osaamisen jakamista. Kaikissa tiimeissä on tiiminvetäjän ja sosiaalityöntekijöiden lisäksi ohjaajia, koordinaattori ja perheterapeutti. Kannustava ja tukeva tiimi madaltaa työn kuormitusta. 

Arvostamme kokemusta lasten ja perheiden parissa työskentelystä. Paineensietokyky, hyvät vuorovaikutustaidot, kyky itsenäiseen työhön ja kirjalliset viestintätaidot ovat työssä tärkeitä. Tarjoamme monipuolisen ja ammatillisesti haastavan työn sekä kehittämismyönteisen ja motivoituneen työyhteisön, jossa arvostetaan kehittämisideoita. Suhtaudumme myönteisesti täydennyskoulutukseen ja perheterapeuttiseen orientaatioon pohjautuva työnohjaus on järjestetty.  

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukainen laillistetun sosionomin pätevyys. Ruotsin kielen taito katsotaan eduksi.

Virkoja haetaan täyttämällä sähköinen hakemus www.soite.fi/tyopaikat -sivuilla. Sähköiseen hakemukseen pyydetään liittämään CV. Sähköisessä haussa ei tarvitse toimittaa jäljennöksiä tutkinto- ja työtodistuksista, mutta on varauduttava tuomaan ne mahdolliseen haastatteluun. Palkkaus on Kvtesin mukainen.  

Ennen valinnan vahvistamista hakijan tulee esittää kuntayhtymän henkilökunnan työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan, huumeseula sekä lasten kanssa työskenteleviltä vaadittava rikosrekisteriote. Soite on savuton työpaikka.

Lisätietoja antavat:
Johtava sosiaalityöntekijä Ulla Siirilä p. 0408042720, ulla.siirila(a)soite.fi
Vastuualuejohtaja Maarit Biskop p. 0408065151, maarit.biskop(a)soite.fi
Palvelualuejohtaja Minna Lönnbäck, p. 044 780 9442, minna.lonnback(a)soite.fi

Kokkola 6.10.2021

KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

Osaamisalue: