Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa on haettavana 28.4.2021 klo 12.00 mennessä

TIETOJOHTAMISEN ASIANTUNTIJAN MÄÄRÄAIKAINEN TOIMI

Tietojohtamisen asiantuntija

  • työskentelee Soite 2.0 – Rakenneuudistus -hankkeen johtamisen ja ohjauksen kehittämisen osa-alueeseen kuuluvassa järjestäjän tietojohtamisen kehittämisen aliprojektissa osana asiantuntijoista koostuvaa tiimiä
  • pääasiallisiin tehtäviin kuuluvat useat Soiten tietojohtamisen kehittämiseen liittyvät tehtävät mm. sote-tietopakettien käyttöönoton laajentamiseen liittyvät tehtävät sekä raportointi- ja analytiikkaratkaisun kehittäminen

Edellytämme

  • relaatiotietokanta- ja SQL-osaamista

Arvostamme

  • kokemusta analytiikkatyökalujen (erityisesti PowerBI) käytöstä
  • kokemusta tilastojen ja datamassojen hyödyntämisestä
  • soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai vastaavaa työkokemusta
  • sosiaali- ja terveydenhuollon ja/tai julkisen sektorin tuntemusta
  • yhteistyötaitoja, vastuullisuutta sekä itsenäistä työotetta 

 

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää ymmärrystä relaatiotietokannoista sekä SQL-osaamista. Aliprojektia toteuttavassa asiantuntijatiimissä työnkuvien painotuksia on mahdollista jossain määrin muokata kunkin asiantuntijan vahvuuksiin sopiviksi, joten ethän epäröi hakea tehtävää, vaikka et kokisi täyttäväsi kaikkia hakijaan kohdistettuja toiveita.

Työsuhde alkaa toukokuun 2021 aikana tai sopimuksen mukaan ja jatkuu hankkeen päättymiseen 31.12.2021 saakka. Tehtävä on määräaikainen hankkeen kestoon perustuen, ja siinä noudatetaan 3 kuukauden koeaikaa. Palkkaus määritellään KVTES:n mukaisesti. Lisätietoja tehtävästä antaa tilastoanalyytikko Kalle Tornberg (p. 040 804 3646).

Avointa toimea haetaan täyttämällä sähköinen hakemus www.soite.fi/tyopaikat -sivuilla. Sähköiseen hakemukseen pyydetään liittämään CV. 

Osaamisalue: