Jyväskylän SOS-lapsikylässä on vuodesta 1974 alkaen toiminut nuorisokoti, joka tarjoaa kodin sijoitetuille nuorille. Työskentelyssämme keskeistä on löytää yhteistyössä ratkaisuja nuoren ja perheen tilanteen korjaamiseksi. Nuorisokoti on 7-paikkainen ja jokaisella nuorella on omaohjaaja, joka toimii keskeisenä linkkinä nuoren ja perheen yhteistyön rakentamisessa. Ydinosaamiseemme kuuluu nuorten yksilöllinen huomioiminen ja nuorten osallisuuden vahvistaminen omassa elämässään. 

Mitä haemme?

Haemme Jyväskylän nuorisokotiin ohjaajaa ja yöohjaajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Ohjaaja työskentelee nuorisokodilla sijoitettujen nuorten kanssa. Työ pitää sisällään erilaisia nuorisokodin arjen toimintoja, nuorten ohjausta ja tukemista sekä kodinhoidollisia tehtäviä. Keskeisenä tehtävänä on tukea nuorta koulunkäynnissä ja säännöllisen arjen ylläpidossa.

Ensisijaista työssä on nuorten kasvun ja kehityksen yksilöllinen tukeminen sekä heidän hyvinvoinnistaan ja turvallisuudestaan huolehtiminen yhteistyössä muiden nuorisokodin ammattilaisten kanssa. Tärkeänä tehtävänä on myös nuoren ja hänen läheistensä välisen yhteydenpidon tukeminen sekä osallistuminen perhetyöhön perheterapeutin työparina. Työ on kolmivuorotyötä.

Mitä odotamme sinulta?

Edellytämme ohjaajalta sosiaali- tai terveysalan AMK-tutkintoa ja yöohjaajalta sosiaali- tai terveysalan perustason tutkintoa. Sinulla on lisäksi kokemusta lastensuojelu- tai perhetyöstä tai psyykkisesti oireilevien kanssa tehtävästä työstä.Omaat hyvät vuorovaikutustaidot ja kykenet työskentelemään muuttuvissa tilanteissa joustavasti ja ammatillisesti. 

Odotamme sinulta vastuullista toimintatapaa sekä dialogista työotetta. Ymmärrät nuorten psyykkisiä oireita ja kykenet kohtaamaan erilaisia tilanteita ja ammatillisia haasteita. Lisäksi toivomme sinulta innostunutta, joustavaa sekä motivoitunutta asennetta työhön. Työn luonteen vuoksi ajokortti on välttämätön.

Mitä tarjoamme?

Tarjoamme sinulle näköalapaikan kehittyvälle lastensuojelukentälle lastensuojelun asiantuntijaorganisaatiosta sekä mahdollisuuden oman työsi kehittämiseen. Jyväskylän SOS-Lapsikylässä toimii moniammatillinen tiimi, jonka jäsenet ja esimies tukevat toistensa onnistumista. Työn tukena on myös työnohjaus. Yksikkömme sijaitsee Jyväskylän Vaajakoskella.

Lisätietoja:

Lisätietoja tehtävästä antaa palveluvastaava Mari Siniluhta, p. 044 761 4135, tai mari.siniluhta@sos-lapsikyla.fi. Tehtävä alkaa sopimuksen mukaan.

Tehtävään valittavan tulee esittää rikosrekisteriote: Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002

SOS-Lapsikylän tavoitteena on lisätä lasten ja perheiden hyvinvointia Suomessa ja maailmalla. Olemme lastensuojelun ja lapsiperheiden varhaisen tuen asiantuntija ja palveluntuottaja. Toimimme myös kehittämiskumppanina kunnille ja maakunnille lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. SOS-Lapsikylä on toiminut Suomessa vuodesta 1962 ja se on kansainvälisen SOS Children’s Villages -järjestön jäsen. Järjestöllä on toimintaa yli 130 maassa. Suomen toimintaan voi tutustua osoitteessa www.sos-lapsikyla.fi ja kansainvälisen SOS-lapsikyläjärjestön työhön osoitteessa www.sos-childrensvillages.org.

 

Osaamisalue: