SOSIAALITYÖNTEKIJÄ

 

Aikuissosiaalityö Orivesi 

Sosiaalityöntekijä vastaa osaltaa Orivedellä asuvien 18-64-vuotiaiden sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden järjestämisestä, asiakkaiden jakautumisesta tiimissä sekä asiakastyöhön liittyvästä moniammatillisesta työstä ja yhteistyöstä. Sosiaalityöntekijän tehtävään kuuluu Orivedellä asuvien erityisen tuen tarpeessa olevien 18-64-vuotiaiden asiakkaiden palvelutarpeenarviointi, asiakassuunnitelmien laatiminen ja toteuttaminen, sosiaalihuoltolain mukaisena omatyöntekijänä toimiminen, asiakkaiden palveluiden laaja-alainen koordinointi ja ohjaaminen sekä erilaiset viranomaispäätökset, kuten täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta päättäminen. Lisäksi tehtävään kuuluu asiantuntijana toimiminen ja konsultointi, laaja-alainen alueellinen verkostotyöskentely ja monialainen yhteistyö Orivedellä eri palveluiden ja yhteistyötahojen kanssa.

Tehtävän hoitaminen edellyttää itsenäistä työotetta, hyviä yhteistyötaitoja ja valmiuksia palvelun kehittämiseen. Oriveden sosiaalityöntekijä on ko kaupungin alueella ainoa sosiaalityöntekijä aikuisille / työikäisille asiakkaille, mikä lisää vastuuta palvelun järjestämisestä.

Kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistettu sosiaalityöntekijä. Tehtävässä vaaditaan kokemusta sosiaalityöstä ja itsenäisestä työskentelystä, sosiaalihuollon lainsäädännön ja palvelujärjestelmän tuntemusta sekä sujuvaa suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa. Lisäksi tehtävässä vaaditaan voimassa oleva B-luokan ajokortti.

Eduksi katsotaan kokemus aikuissosiaalityöstä, Oriveden alueen palveluiden tuntemus, tietotekninen osaaminen ja muu kielitaito

Katso tarkemmat kuvaukset ja lähetä hakemus 22.6.2020 mennessä oheisen hakupainikkeen kautta.

Tampereen kaupunki

Osaamisalue: