Me teemme yhdessä uutta Tuusulaa!

Tuusulan kunnan opetustoimen kehittyvät ja pedagogisesti laadukkaat koulut mahdollistavat oppilaslähtöisen ja tuloksellisen oppimisen kaikille kunnan oppilaille

Haemme

opetuspalveluihin

OPISKELUHUOLLON JOHTAVAA PSYKOLOGIA

kasvun ja oppimisen tuen yksikköön toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.10.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan.  

Kasvun ja oppimisen tuen opiskeluhuollossa toimii yhdeksän psykologia ja yhdeksän kuraattoria. Opiskeluhuollon johtavan psykologin työhön kuuluu toimiminen opiskeluhuollon henkilöstön lähiesimiehenä ja opiskeluhuollon psykologin perustehtävät, työajan jakautuessa 50/50 ko. tehtävien osalta.

Johtavan psykologin työ edellyttää monialaista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, Johtava psykologina toimit oman ammattisi asiantuntijana erilaisissa tiimeissä ja yhteistyöverkostoissa. Johtavan psykologin tehtävänä on kehittää oppilashuollon palveluja koko kunnan tasolla, tukea lasten ja nuorten psyykkistä hyvinvointia ja heidän koulutyötään vanhempien ja opettajien sekä muiden oppilashuoltotyötä tekevien työntekijöiden kanssa.  

Johtavan psykologin työ tarjoaa mielenkiintoisen ja monipuolisen työpaikan ammatillisista haasteista ja kehittämistyöstä kiinnostuneelle psykologityön ja johtamisen osaajalle. Tehtävään haetaan laillistettua psykologia, jolla on mielellään kokemusta esimiestyöstä sekä opiskeluhuollon psykologin työstä tai työskentelystä lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa kanssa. Arvostamme kykyä toimia itsenäisesti ja rakentavasti yhteistyöverkostoissa ja vaativissakin asiakaskontakteissa. Tehtävän palkkaus määräytyy KVTES:n ja Tuusulan kunnan tehtävän vaativuudenarvioinnin mukaan. Kelpoisuutta osoittavat todistusjäljennökset tarkistetaan haastattelun yhteydessä. Tehtävän täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. 

Lisätietoja antaa kasvun ja oppimisen tuen päällikkö Helena Palola, puh. 040 314 3369 tai sähköposti: helena.palola@tuusula.fi, opetuspäällikkö Markus Torvinen puh 040 314 3410 tai sähköposti markus.torvinen@tuusula.fi

Tehtävään valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja rikosrekisterilain 6 § 2 mom. tarkoittama rikosrekisteriote ennen työn aloittamista. Tehtävän hoitaminen edellyttää oman auton käyttöä.

Lähetä hakemuksesi ansioluetteloineen sähköisen hakulomakkeen kautta 5.9.2019 mennessä osoitteessa www.tuusula.fi/tyopaikat

Osaamisalue: ,

Tuusulan kunta

Tuusulan kunnassa työskentelee lähes 2000 ammattilaista. Kunta tarjoaa monipuolisen kirjon työtehtäviä erilaisissa palveluissa ja toimialoilla koko kunnan alueella. Kunta on kasvava, kehittyvä, joustava ja vakaa työnantaja. Yhteinen tavoitteemme on tarjota kuntalaisille toimivat ja laadukkaat palvelut. Tarvitsemme uusia työntekijöitä vakituisiin ja määräaikaisiin työ- ja virkasuhteisiin.
www.tuusula.fi