Me teemme yhdessä uutta Tuusulaa!  

Tuusulan kunnan opetustoimen kehittyvät ja pedagogisesti laadukkaat koulut mahdollistavat oppilaslähtöisen ja tuloksellisen oppimisen kaikille kunnan oppilaille.

Haemme opetuspalveluihin 

KASVATUSOHJAAJAA 

määräaikaiseen perhevapaan sijaisuuteen ajalle 16.9.2019-30.5.2020. Tehtävä sijoittuu Jokelan yläasteelle. Kasvatusohjaaja työskentelee oppilaan arjessa, kuuntelee, motivoi ja ohjaa. Hän osallistuu koulun oppilashuoltotyöhön, tukee luokkatyöskentelyä ja on mukana koulun tapahtumissa. 

Toivomme, että olet helposti lähestyttävä ja mutkattomasti nuoriin suhtautuva henkilö sekä hyvin toimeen tarttuva ja oma-aloitteinen. Yhteistyötä tehdään oppilaiden, huoltajien, opettajien, koulunkäynninohjaajien ja oppilashuoltohenkilöstön kanssa.

Edellytämme hakijalta sosionomin koulutusta tai muuta tehtävään soveltuvaa koulutusta. Tarjoamme haastavaa ja mielenkiintoista työtä ammattitaitoisessa työyhteisössä sekä mahdollisuuden kehittää ammattitaitoasi järjestämällä säännöllisesti koulutuksia ajankohtaisista asioista. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset tarkistetaan mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Tehtävän palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Tehtävän täytössä noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja tehtävästä antaa rehtori Minna Järvi, p. 040314 4064 tai sp. minna.jarvi@tuusula.fi

Tehtävään valitun on toimitettava ennen tehtävien vastaanottamista hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu hyväksyttävä rikosrekisteriote (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi, 504/2002).

Jätä hakemuksesi sähköisesti 2.9.2019 klo 16:00 mennessä osoitteessa: www.tuusula.fi/tyopaikat

Osaamisalue:

Tuusulan kunta

Tuusulan kunnassa työskentelee lähes 2000 ammattilaista. Kunta tarjoaa monipuolisen kirjon työtehtäviä erilaisissa palveluissa ja toimialoilla koko kunnan alueella. Kunta on kasvava, kehittyvä, joustava ja vakaa työnantaja. Yhteinen tavoitteemme on tarjota kuntalaisille toimivat ja laadukkaat palvelut. Tarvitsemme uusia työntekijöitä vakituisiin ja määräaikaisiin työ- ja virkasuhteisiin.
www.tuusula.fi