Kunnossapito hakee määräaikaista katuinsinööriä.

Katuinsinööri toimii kunnossapito-palveluyksikössä vastaten pääosin kunnan katuinfraan liittyvien rekistereiden ylläpidosta ja yleisiin alueisiin liittyvien katulupien käsittelystä ja valvonnasta. Lisäksi katuinsinöörin tehtäviin kuuluu kunnan katu- ja taitorakenteiden kunnon seuranta ja saneerausohjelmien laadinta yhteistyössä vesilaitoksen ja kunnallistekniikan suunnittelun kanssa. Katuinsinööri osallistuu myös asiakaspalveluun ja kustannusseurantaa yksikköön liittyvissä asioissa. Katuinsinööri toimii yksikön päällikön sijaisena ja turvallisuuskoordinaattorina yksikön rakennushankkeissa.

Viran hoitaminen edellyttää vähintään alempaa soveltuvaa korkeakoulututkintoa (insinööri AMK tai opisto) ja kokemusta kunnossapidon töistä.

Lisäksi arvostamme liikennealan osaamista, kunnallishallinnon tuntemusta, hankintaosaamista, katujen kunnossapidon yleistä tuntemusta, esimies-, yhteistyö- ja tietotekniikkataitoja.

Virkasuhde on määräaikainen 28.4.2020 asti. Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Valitun on, ennen virkasuhteen vastaanottamista, esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävän hoitaminen edellyttää oman auton käyttöä.

Lisätietoja antaa kunnossapitopäällikkö Jari Huttunen, p. 040 314 3557, jari.huttunen(at)tuusula.fi.

Hakemukset ansioluetteloineen pyydämme toimittamaan viimeistään 15.9.2019 mennessä sähköisesti osoitteessa www.tuusula.fi/tyopaikat.

Osaamisalue: ,

Tuusulan kunta

Tuusulan kunnassa työskentelee lähes 2000 ammattilaista. Kunta tarjoaa monipuolisen kirjon työtehtäviä erilaisissa palveluissa ja toimialoilla koko kunnan alueella. Kunta on kasvava, kehittyvä, joustava ja vakaa työnantaja. Yhteinen tavoitteemme on tarjota kuntalaisille toimivat ja laadukkaat palvelut. Tarvitsemme uusia työntekijöitä vakituisiin ja määräaikaisiin työ- ja virkasuhteisiin.
www.tuusula.fi