Me teemme yhdessä uutta Tuusulaa!

Tuusulan kunnan opetustoimen kehittyvät ja pedagogisesti laadukkaat koulut mahdollistavat oppilaslähtöisen ja tuloksellisen oppimisen kaikille kunnan oppilaille.

Haemme opetuspalveluihin

OPISKELUHUOLLON PSYKOLOGIA

kasvun ja oppimisen tuen yksikköön määräaikaiseen työsuhteeseen 1.10.2019 – 31.7.2020. 

Kasvun ja oppimisen tuen yksikössä toimii yhdeksän opiskeluhuollon psykologia. Opiskeluhuollon psykologin työn tavoitteena on tukea lasten ja nuorten psyykkistä hyvinvointia ja heidän koulutyötään vanhempien ja opettajien sekä muiden oppilashuoltotyötä tekevien työntekijöiden kanssa. Opiskeluhuollon psykologit toimivat Tuusulan kunnan alueella ala- ja yläkouluilla sekä lukioissa ja ammattiopistoissa. Tehtävä sijoittuu sekä peruskouluun että lukioon Jokelan alueella. Lisäksi tehtävään sisältyy työtä alueen esikoululaisten kanssa. 

Työtehtäviin kuuluu koululaisten ja opiskelijoiden psyykkisen kokonaistilanteen kartoitus, oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisy ja selvittely sekä tarvittavien tukitoimien suunnittelu, toteutus ja seuranta. Opiskeluhuollon psykologit tekevät kouluissa ja oppilashuollossa myös konsultatiivista työtä ja osallistuvat oppilashuoltoryhmiin. Yksikössä on tarjolla motivoitunut ja ammatillista kasvua edistävä työyhteisö. Ammatillista tukea antavat myös psykologien tiimityöskentely, moniammatilliset työryhmät ja työnohjaus.

Tehtävään haetaan laillistettua psykologia, jolla on mielellään kokemusta opiskeluhuollon psykologin työstä tai työskentelystä lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa kanssa. Arvostamme kykyä toimia itsenäisesti ja rakentavasti yhteistyöverkostoissa ja vaativissakin asiakaskontakteissa. Tehtävän palkkaus määräytyy KVTES:n ja Tuusulan kunnan tehtävän vaativuusarvioinnin mukaan. Kelpoisuutta osoittavat todistusjäljennökset tarkistetaan haastattelun yhteydessä. Tehtävän täytössä noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa. 

Lisätietoja antaa kasvun ja oppimisen tuen päällikkö Helena Palola, p. 040 314 3369 tai sähköposti helena.palola@tuusula.fi

Tehtävään valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja rikosrekisterilain 6 § 2 mom. tarkoittama rikosrekisteriote ennen työn aloittamista. Tehtävän hoitaminen edellyttää oman auton käyttöä.

Lähetä hakemuksesi ansioluetteloineen sähköisen hakulomakkeen kautta 5.9.2019 mennessä osoitteessa www.tuusula.fi/tyopaikat 

Osaamisalue: ,

Tuusulan kunta

Tuusulan kunnassa työskentelee lähes 2000 ammattilaista. Kunta tarjoaa monipuolisen kirjon työtehtäviä erilaisissa palveluissa ja toimialoilla koko kunnan alueella. Kunta on kasvava, kehittyvä, joustava ja vakaa työnantaja. Yhteinen tavoitteemme on tarjota kuntalaisille toimivat ja laadukkaat palvelut. Tarvitsemme uusia työntekijöitä vakituisiin ja määräaikaisiin työ- ja virkasuhteisiin.
www.tuusula.fi