Vantaan kaupunki, Kaupunkikulttuuri, Kirjasto- ja asukaspalvelut
Vantaan aikuisopisto

Lummetie 5, 01300 Vantaa

Työsuhteen kesto: Vakituinen 03.08.2020 tai sopimuksen mukaan – 

 

Opintosihteerin perustehtävänä on mahdollistaa laadukas kurssi- ja opetustoiminta, ja sitä kautta tukea koko Aikuisopiston toimintaa. Opintosihteeri vastaa vastuualueensa opetuksen ja suunnittelun tukipalveluista. 

Tehtävän osa-alueet:

 • Opetuksen suunnittelun ja toteutuksen tukipalvelut
 • Opiston tuntiopettajien henkilöstöhallinto (mm. palkanlaskennan toimenpiteitä) ja neuvonta
 • Opiskelijahallinto ja asiakaspalvelu (mm. ilmoittautumisten käsittely)
 • Opiskelijamaksujen laskutus ja seuranta.

Vantaan kaupungilla työskentelee yhteensä lähes 11 000 eri alojen ammattilaista. Meistä noin puolet on töissä opetus- ja kasvatustehtävissä, kolmannes hoito- ja hoiva-aloilla sekä loput teknisissä tehtävissä ja hallinnossa. Vantaa on rohkea ja rento työnantaja. 

Vantaan aikuisopisto on yksi Suomen suurimmista vapaan sivistystyön oppilaitoksista. Aikuisopistossa toimivat kansalaisopisto, maahanmuuttajakoulutuksen yksikkö sekä aikuisten perusopetus.

 

Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Tehtävään soveltuva ammatillinen tutkinto tai korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto.

Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme: 

 • Erinomaista tietoteknistä osaamista. Aikuisopistolla toimistohallinto käyttää omaa erityisjärjestelmäänsä, jonka laaja hallinta on ehdoton edellytys. Lisäksi tarvitaan hyvin joustavaa ja taitavaa järjestelmien yhteiskäytön hallintaa.
 • Monipuolista asiakaspalveluosaamista. Edellytämme kykyä palvella ulkoisia ja sisäisiä asiakkaita puhelimitse, henkilökohtaisesti ja verkossa. Luova ja ratkaisukeskeinen asennoituminen asiakaspalvelutilanteisiin on lähtökohta tehtävässä menestymiselle.
 • Hyvää asiakaspalvelukielitaitoa. Erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Hyvä kielitaito englannin kielessä ja tyydyttävä kielitaito ruotsin kielessä.
 • Paineensietokykyä ja joustavuutta. Opistotyö on ajoittain erittäin kiireistä ja edellyttää useiden luonteeltaan erilaisten tehtävien yhtäaikaista suorittamista.

Luemme eduksi: 

 • Koulutuskentän (erityisesti vapaan sivistystyön) tuntemuksen
 • Oppilaitosjärjestelmien (erityisesti Primus ja Kursor) tuntemuksen. 
 • Arvostamme tiimityötaitoja, itsenäistä työotetta, asiakaspalveluhenkisyyttä, joustavuutta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti

Palkkaus: 2108,43 euroa/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä.

Edellytettävät luvat: ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta

Työpaikkojen lukumäärä: 2

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Työsuhde

Työaika: 36 h 45 min/viikko 

 

Yhteystiedot:

Asiakaspalvelukoordinaattori

Simpanen Sanna

0400808314

sanna.simpanen@vantaa.fi

 

Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.

Rekrytointiprosessissa saatetaan käyttää videohaastattelua.

Osaamisalue: