Vantaan kaupunki, Kasvatus ja oppiminen, Perusopetus
Kytöpuiston koulu

Peltoniemenkuja 1, 01360 Vantaa

Työsuhteen kesto: Määräaikainen 25.09.2020 – 05.06.2021

 

Kytöpuiston koulu on 1-6 luokkien monikulttuurinen alakoulu, joka sijaitsee Tikkurilan pohjoispuolella Koivukylässä, lähellä juna-asemaa. Koulussamme on noin 420 oppilasta ja noin 35 opettajan innostunut ja yhteistyötä arvostava työyhteisö. 

 

Tutustu kouluumme tästä

Teemme tiivistä yhteistyötä toisten luokanopettajien, s2 -opettajiemme sekä laaja-alaisten erityisopettajiemme kanssa. Tuntien palkittamisella haluamme etsiä jokaiselle oppilaalle sopivia opetusjärjestelyjä. Luokka-asteyhteistyö sekä yhteistyö lähellä olevien päiväkotien kanssa on alkuopetuksessa tiivistä. Koulussamme on myös pienryhmiä erityistä tukea tarvitseville oppilaille.

Kelpoisuusehdot täyttävät opettajat saavat koulussamme 150e/kk työn vaativuuden arviointiin liittyvää palkanlisää. 

Haemme ensi lukuvuodeksi joukkoomme laaja-alaista erityisopettajaa 5-6 -luokkalaisten oppilaiden tueksi.  Opetus suunnitellaan luokka-astetiimissä, johon myös laaja-alaiset erityisopettajat kuuluvat. Koulussamme työskentelee kolme laaja-alaista erityisopettajaa, joten tähän tehtävään valittu saa kaksi kollegaa työnsä tueksi. Tehtävään ei kuulu oppilashuoltoryhmän kokouksiin osallistumista.

Kelpoisuusehdot  täyttävän hakijan työsuhde voidaan tehdä 31.7.2021 saakka.

Vantaa on maamme neljänneksi suurin kaupunki, jossa on rohkeutta tehdä asioita uudella tavalla ja taitoa toimia yhteistyössä erilaisissa verkostoissa. Kaupunki on turvallinen työnantaja, joka tarjoaa henkilöstölle laajat mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen. Nykyaikaisissa oppilaitoksissamme arvostetaan laadukkaan kasvatuksen ja opetuksen lisäksi kansainvälisyyttä, monikulttuurisuutta ja yhteisöllisyyttä. Tutustu opettajan työhön Vantaalla tästä videosta ja lukemalla lisää Vantaa.fi:sta.

 

Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukainen kelpoisuus.

Luemme eduksi: Kokemuksen suomea toisena kielenä opiskelevien oppilaiden opettamisesta.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) mukaisesti.

Edellytettävät luvat: Valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan koeaikaa, joka on puolet palvelussuhteen kestosta

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Virka

Työaika: Sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan 

 

Yhteystiedot:

Rehtori

Hosio Maarit

0400549721

maarit.hosio@vantaa.fi

 

Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.

Rekrytointiprosessissa saatetaan käyttää videohaastattelua.

Osaamisalue: