Vantaan kaupunki, Kasvatus ja oppiminen, Perusopetus
Kytöpuiston koulu

Peltoniemenkuja 1, 01360 Vantaa

Työsuhteen kesto: Määräaikainen 21.10.2020 – 05.06.2021

 

Kytöpuiston koulu on 1-6 luokkien monikulttuurinen alakoulu, joka sijaitsee Tikkurilan pohjoispuolella Koivukylässä, lähellä juna-asemaa. Koulussamme on noin 430 oppilasta ja noin 35 opettajan innostunut ja yhteistyötä arvostava työyhteisö. Haemme joukkoomme luokanopettajaa esi- ja alkuopetuksen resurssiopettajaksi. Resurssiopettaja toimii 2 päivää viikossa 2 lähellä sijaitsevan päiväkodin esiopetusryhmissä niveltäen eskaria ja alkuopetusta. Esiopetuksessa tuokiot rakentuvat esimerkiksi kielitietoisuuden vahvistamisen, alkeislukutaitojen, luontoeskarin tai toiminnallisen matematiikan ympärille. Koulussa opettaja toimii 3 päivää viikossa 1-2 -luokkien luokanopettajien työparina. Opetus toteutetaan joko pienissä ryhmissä tai samanaikaisopetuksena. 

Teemme tiivistä yhteistyötä toisten luokanopettajien, s2 -opettajiemme sekä laaja-alaisten erityisopettajiemme kanssa. Tuntien palkittamisella haluamme etsiä jokaiselle oppilaalle sopivia opetusjärjestelyjä. Luokka-asteyhteistyö on tiivistä. Kelpoisuusehdot täyttävät opettajat saavat koulussamme 150e/kk työn vaativuuden arviointiin liittyvää palkanlisää.

Tutustu kouluumme tästä

Vantaa on maamme neljänneksi suurin kaupunki, jossa on rohkeutta tehdä asioita uudella tavalla ja taitoa toimia yhteistyössä erilaisissa verkostoissa. Kaupunki on turvallinen työnantaja, joka tarjoaa henkilöstölle laajat mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen. Nykyaikaisissa oppilaitoksissamme arvostetaan laadukkaan kasvatuksen ja opetuksen lisäksi kansainvälisyyttä, monikulttuurisuutta ja yhteisöllisyyttä. Tutustu opettajan työhön Vantaalla tästä.

Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukainen kelpoisuus.

Luemme eduksi: Hyvät vuorovaikutustaidot ja halukkuuden tehdä yhteistyötä kollegojen kanssa. Myös kokemus esiopetuksesta tai s2 -opetuksesta luetaan eduksi.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) mukaisesti. Kelpoisuusehdot täyttävät opettajat saavat koulussamme 150e/kk työn vaativuuden arviointiin liittyvää palkanlisää.

 

Edellytettävät luvat: Valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Virka

Työaika: Sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan 

 

Yhteystiedot:

Rehtori Hosio Maarit

0400549721

maarit.hosio@vantaa.fi

 

Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.

Rekrytointiprosessissa saatetaan käyttää videohaastattelua.

Osaamisalue: