Vantaan kaupunki, Kasvatus ja oppiminen, Toisen asteen koulutus
Vantaan ammattiopisto Varia

Tennistie 1, 01370 Vantaa

Työsuhteen kesto: Määräaikainen 03.08.2020 tai sopimuksen mukaan – 31.07.2021

 

Vantaan ammattiopisto Varia on Vantaan kaupungin ylläpitämä nykyaikainen, monialainen ammatillista koulutusta järjestävä oppilaitos, joka toimii viidessä toimipisteessä eri puolilla Vantaata. Opiskelijoita on noin 4000 ja henkilökuntaa noin 320. Varian työilmapiiri on tutkitusti hyvä ja työnantaja kannustaa henkilöstöä oppimaan uutta.

Suomi toisena kielenä -opettajat työskentelevät Vantaan ammattiopisto Varian Valmentavan koulutuksen tiimissä sekä ammattiopiston perustutkintokoulutuksissa vieraskielisten opiskelijoiden kielitaidon tukemiseksi. Opetusta voi olla kaikissa Varian toimipisteissä. Variassa opetus tapahtuu Opva-opetuksena, ja siihen kuuluu suomi toisena kielenä -opetuksen lisäksi opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiuksien, työelämätaitojen sekä digitaalisessa ympäristössä toimimisen opettaminen.

Suomi toisena kielenä -opettajan keskeisin tehtävä on opettaa suomen kieltä ja toimia kielen oppimisen tukena osana ammatin oppimista. Opetus ja tuki voi tapahtua erilaisissa oppimisympäristöissä niin luokassa, työsalissa kuin työpaikoillakin. Tehtäviin kuuluu myös maahanmuuttajaopiskelijoille tarjottavan tuen eri muotojen kehittämiseen osallistuminen. Työhön saattaa sisältyä yhteistyötä maahanmuuttajatoimijaverkoston sekä muiden toisen asteen oppilaitosten ja maahanmuuttajille koulutusta tarjoavien tahojen kanssa.

Vantaa on maamme neljänneksi suurin kaupunki, jossa on rohkeutta tehdä asioita uudella tavalla ja taitoa toimia yhteistyössä erilaisissa verkostoissa. Kaupunki on turvallinen työnantaja, joka tarjoaa henkilöstölle laajat mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen. Nykyaikaisissa oppilaitoksissamme arvostetaan laadukkaan kasvatuksen ja opetuksen lisäksi kansainvälisyyttä, monikulttuurisuutta ja yhteisöllisyyttä.

Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukainen kelpoisuus.

Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme: Kokemus maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opettamisesta, hyvä organisointikyky ja kokonaisuuksien hahmottaminen, hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, joustavuus ja paineensietokyky

Luemme eduksi: Kokemus kehittämistyöstä, kokemus yhteisopettajuudesta ja tiimiopettajuudesta, kokemus maahanmuuttajien opettamisesta ammatillisessa koulutuksessa

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) mukaisesti.

Edellytettävät luvat: valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote

Työpaikkojen lukumäärä: 3

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Virka

Työaika: Sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan 

 

Yhteystiedot:

Osaamispalveluesimies

Jaakkola Ilkka

040 144 7753

ilkka.jaakkola@vantaa.fi

Tavoitettavissa 29.5. saakka kello 15-16

1.6. alkaen Sini Bask, sini.bask@vantaa.fi

040 184 7648

Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.

Rekrytointiprosessissa saatetaan käyttää videohaastattelua.

Osaamisalue: