Vantaan kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Vanhus- ja vammaispalvelut, erityisasuminen

Työsuhteen kesto: Vakituinen,  sopimuksen mukaan  

 

VANHUSTYÖN AMMATTILAINEN, HALUAMME SINUT VANTAALLE

Tarvitsemme Vantaan vanhusten asumispalvelujen yksiköihin lisää sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia erilaisiin työtehtäviin. Haemme nyt uusiin vakansseihin kehitysmyönteisiä ja sitoutuneita lähihoitajia, fysioterapeutteja, toimintaterapeutteja, sosiaaliohjaajia sekä sairaanhoitajia vakituisiin työsuhteisiin.   

Voit olla vanhustyön konkari, tai vielä kokemusta keräävä ammattilainen – kunhan olet avoin uusille ideoille!

Rakennamme Vantaalle uusia, moniammatillisia tiimejä vanhuspalvelulain edellyttämän mitoituksen toteuttamiseksi. Haluamme asiakkaidemme elävän hyvää ja mielekästä, omannäköistä elämää. Henkilöstöltä odotamme ennen kaikkea hyvää asennetta ja vanhustyön arvostamista.

Meillä on henkilöstömitoitukset kunnossa! Hämeenkylän vanhustenkeskuksessa on jo päästy 1,0 työntekijään asiakasta kohti. Tavoitteena on saavuttaa sama kaikissa Vantaan hoivakodeissa vuoteen 2023 mennessä.

”Pienikin apu, hetki ja huomiointi on tärkeää asiakkaalle” 

Erityisasumisen palvelutaloissa ja vammaisten asumisen yksiköissä eri puolilla Vantaata jokainen päivä on omanlaisensa ja asiakkaan näköinen.  Erityisasumisen vanhustenkeskuksissa järjestetään vanhuksille sekä tehostettua asumispalvelua että lyhytaikaisasumista ja tehokuntoutusta.

  • Tehostetun asumispalvelun yksiköt ovat asukkaan koti elämän loppuun asti.
  • Lyhytaikaisyksiköissä tuetaan asukkaan kotona pärjäämistä.

Innostuitko? Lähetä hakemuksesi jo tänään– aloitamme haastattelut jo rekrytointiprosessin aikana ja täytämme paikat ripeästi!

 

Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: 

Sairaanhoitaja (Laki 559/1994 5§ mukainen laillistus)
Toimintaterapeutti (Laki 559/1994 5§ mukainen laillistus)
Sosiaaliohjaaja (Laki 817/2015 8§ mukainen laillistus)
Fysioterapeutti (Laki 559/1994 5§ mukainen laillistus)
Lähihoitaja (Laki 817/2015 3§ tai 559/1994 5§ mukainen kelpoisuus ja oikeus käyttää tehtävään soveltuvaa nimikesuojattua ammattinimikettä)

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen (SOTE-sopimus) mukaisesti.

Palkkaus: 

Sairaanhoitaja   2632,38euroa/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä.
Toimintaterapeutti 2632,38 euroa/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä.
Sosiaaliohjaaja 2454,54  euroa/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä.
Fysioterapeutti 2632,38 euroa/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä.
Lähihoitaja 2 203,55  euroa/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä.

*palkkaus varahenkilöstöön kuuluvalla lähihoitajalla työpisteiden vaihdellessa sairaalapalveluissa, vanhainkodeissa ja kotisairaanhoidossa palkkaus on 2 269,47 euroa.

Edellytettävät luvat: Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa

Työpaikkojen lukumäärä: 14

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Työsuhde

Työaika: Sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan 

 

Yhteystiedot:

Toimintayksikön esimies
Mikkola, Sanna
040 642 9395
sanna.mikkola@vantaa.fi

Tavoitettavissa 27.12. – 

Pauliina Väätäinen
Toimintayksikön esimies
pauliina.vaatainen@vantaa.fi
043-8258876

Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.

Rekrytointiprosessissa saatetaan käyttää videohaastattelua.

Osaamisalue: