Decoding Global Talent 2021

Decoding Global Talent 2021

Maailman suurin kansainvälisen työvoiman liikkuvuutta ja työmieltymyksiä mittaava Decoding Global Talent 2021 -tutkimus keräsi lähes 209 000 vastaajaa 190 maasta

Decoding Global Talent on maailman johtavan online-rekrytointiyhteisön The Networkin sekä liikkeenjohdon konsulttiyritys The Boston Consulting Groupin toteuttama tutkimus, joka selvittää työvoiman valmiutta ja halukkuutta muuttaa työn perässä ulkomaille, työn motivaatiotekijöitä sekä globaalien trendien, kuten digitalisaation ja uusimpana koronapandemian vaikutusta työvoiman liikkuvuuteen. Suomessa The Network-yhteisöä edustaa yksinoikeudella Rekrytointi.com -palvelu.

Decoding Global Talent -tutkimus toteutettiin nyt jo kolmannen kerran ja se on jatkoa vuoden 2014 ja 2018 tutkimuksille. Tutkimukseen vastasi lähes 209 000 vastaajaa 190:ssa eri maassa. Suomalaisia vastaajia tutkimuksessa oli 543.

Decoding Global Talent 2021 -raportit

Vuonna 2020 toteutun Decoding Global Talent -tutkimuksen pohjalta on saatavilla seuraavat raportit:

 • Decoding Global Talent, Onsite and Virtual – WHERE DO PEOPLE WANT TO WORK?
  Decoding Global Talent 2021, Onsite and Virtual on pääraportti tutkimuksen tuloksista, jossa tarkastellaan mm. työvoiman muuttohalukkuutta ja sen kehitystä aiempiin tutkimuksiin verraten sekä kiinnostavimpia kohdemaita ja -kaupunkeja. Raportissa keskitytään analysoimaan, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet työvoiman asenteisiin tiettyjä kohdemaita kohtaan ja miten työvoiman globaalin liikkuvuuden määritelmä on muuttunut kohti kansainvälistä etätyöskentelyä. (Julkaistu 4.3.2021)
 • Decoding Global Ways of Working – HOW DO PEOPLE WANT TO WORK?
  Raportissa keskitytään tarkastelemaan, miten COVID-19 pandemia on vaikuttanut työskentelytapoihin ja siihen miten työtä halutaan tehdä jatkossa. Raportissa esitellään myös edelliseen vuonna 2018 tehtyyn vastaavaan tutkimukseen verraten muutoksia, joita havaittiin työlle merkityksellisissä tekijöissä. Näitä analysoidaan myös muiden ajankohtaisen globaalien ilmiöiden kuten ympäristövastuun tai monimuotoisuuden näkökulmasta. (Julkaistu 31.3.2021)
 • Decoding Global Reskilling and Career Paths – WHAT JOBS DO PEOPLE WANT TO DO?
  Raportissa tarkastellaan, millaisia vaikutuksia COVID-19 pandemialla ja työn automatisoinnilla on työmarkkinoihin sekä ihmisten uranäkymiin. Raportissa analysoidaan myös ihmisten halukkuutta uudelleenkouluttautua uusiin tehtäviin sekä esitellään osaamisen kehittämiseen käytettyjä oppimismenetelmiä. (Julkaistu 28.4.2021)
 • Decoding the Digital Talent Challenge
  Jopa 40 prosenttia digitaalisilla aloilla työskentelevistä osaajista etsii aktiivisesti työtä, ja lähes kolme neljäsosaa arvelee jättävänsä nykyisen työnsä lähitulevaisuudessa. Maailmanlaajuinen Decoding the Digital Talent Challenge -tutkimuksen otos kattoi lähes 10 000 digiosaajaa. Raportissa esitellään tutkimuksen tuloksia laajemmin sekä tarjotaan resepti digiosaajien houkuttelemiseen ylikuumenevilla markkinoilla. (Julkaistu 30.11.2021)

Lataa raportit täältä

Rekrytointi.comin julkaisut Decoding Global Talent 2021 -tutkimuksen pohjalta

Rekrytointi.com julkaisee Decoding Global Talent 2021 -tutkimuksen pohjalta myös useita artikkeleita kevään 2021 aikana. Artikkeleissa keskitytään nimenomaisesti Suomen houkuttelevuuteen kansainvälisen työvoiman näkökulmasta sekä tarkastellaan yksityiskohtaisemmin myös suomalaisten osaajien vastauksia tutkimukseen.

  • Suomi on yhä houkutteleva maa kansainväliselle työvoimalle – suomalaisten into muuttaa ulkomaille laskenut
   Suomi on edelleen yksi maailman houkuttelevimmista maista kansainväliselle työvoimalle. Suomeen halukkaimmat töihin tulijat ovat itäisestä Euroopasta ja idästä. Suomalaisten muuttohalukkuus ulkomaille työn perässä on laskenut aiemmasta, vuonna 2018 toteutetusta tutkimuksesta. Vuonna 2018 suomalaisten muuttohalukkuus oli korkeampi kuin globaalisti, mutta vuoden 2020 tulokset ovat nyt lähes täysin samassa linjassa maailmanlaajuisten tulosten kanssa. Koronapandemian myötä useampi vastaaja pitää etätyöskentelyä ulkomaiselle työnantajalle muuttoa kiinnostavampana vaihtoehtona. Suomalaiset ovat muita innokkaampia etätöihin.
  • Suomi houkuttelee osaajia ensisijaisesti idästä – suomalaisten osaajien muuttohalukkuus on suurinta naapurimaihimme
   Kansainvälisen Decoding Global Talent 2021 -tutkimuksen mukaan Suomi houkuttelee osaajia ensisijaisesti idästä ja itäisestä Euroopasta, mm. Virosta, Venäjältä, Latviasta, Turkista ja Kosovosta. Suomalaisille osaajille maantieteellinen sijainti on nyt entistä tärkeämpää kansainvälistä työuraa mietittäessä, sillä kaikkien naapurimaidemme suosio suomalaisen työvoiman silmissä kasvoi vuoden 2018 vastaavaan tutkimukseen verrattuna. Artikkelista löydät TOP 10 maat, joista halutaan tulla Suomeen töihin ja mitkä maat houkuttelevat suomalaisia osaajia.
  • Etätyöskentely ulkomaiselle työnantajalle kiinnostaa yhä useampaa suomalaista – katso TOP 10 maat
   Decoding Global Talent 2021 – tutkimuksen mukaan etätyöskentely ulkomaiselle työnantajalle kiinnostaa enemmän kuin muutto töiden perässä ulkomaille. Suomalaiset osaajat ovat valmiimpia työskentelemään ulkomaisille yrityksille etänä Suomesta käsin ja Suomi onkin kyselyssä kehittyneiden länsimaiden kärkisijoilla. Jopa 67 % suomalaisista olisivat halukkaita työskentelemään etätyönantajan palveluksessa. Sama luku on maailmalla 57 %, joten suomalaiset ovat keskiarvoa huomattavasti myönteisempiä etätyöskentelyyn.
  • Kaipaatko apua kansainvälisen etätyövoiman rekrytointiin? Katso ratkaisut yleisimpiin haasteisiin
   Vuosi 2020 on muuttanut monen käsityksiä etätyöskentelystä ja useat yritykset ovat ottaneetkin etätyönteon yleisempään käyttöön. Decoding Global Talent 2021 -tutkimus osoittaa, että ihmisten halukkuus työskennellä etänä ulkomaiselle työnantajalle on myös kasvussa sekä suomalaisten että kansainvälisten osaajien keskuudessa. Kansainvälisen etätyövoiman rekrytointi tuo työnantajille omat haasteensa, mutta myös monia etuja. Artikkelin vinkkien avulla taklaat yleisimmät haasteet, joita saatat kohdata palkatessasi etätyöntekijöitä kansainvälisesti.
  • Suomalaiset toivovat työelämän joustoa myös pandemian jälkeen – hybridimalli tuli jäädäkseen
   Toive työskennellä osittain etänä on yksi pandemian vahvoista perinnoistä, selviää maailman suurimmasta Decoding Global Talent 2021- työvoimatutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan suomalaisten halukkuus työskennellä osittain etänä on yleistynyt merkittävästi ja jatkuu myös pandemian jälkeen. Jopa 90 % suomalaisista vastaajista haluaa jatkossakin työskennellä välillä etänä. 17 % suomalaisista haluaisi siirtyä työskentelemään täysin etänä. Suomalaiset toivovat muuta maailmaa hanakammin joustoa myös työaikoihin. Joustavuuden lisäksi suomalaiset arvostavat työssä erityisesti mielenkiintoista työn sisältöä. Myös uudelleenkouluttautumishalukkuus on korkealla.
  • Etätyöskentelyn ja joustavien työaikojen hyödyt ja haasteet
   Etätyöskentely on tullut jäädäkseen ja työelämän toivotaan joustavan tulevaisuudessakin.
   Etätyöskentely ja joustavat työajat ovat teemoja, jotka työnantajien kannattaa ottaa huomioon tulevaisuudessa. Niihin saattaa liittyä haasteita, mutta yhteiset pelisäännöt sopimalla on niistä hyötyä sekä työntekijälle että työnantajalle. Etätyöskentelymahdollisuus saattaakin olla tulevaisuudessa yrityksille valttikortti, kun rekrytoidaan uusia osaajia. Joustavat työajat puolestaan saattavat houkutella myös sellaisia uusia talentteja, jotka eivät halua olla kahlittuna työpöytänsä ääreen toimistoaikojen puitteissa.
  • Arvot työelämässä: näitä asioita suomalaiset arvostavat työssään – saattavat vaikuttaa myös työnhakupäätökseen
   Vuoden 2020 koronakriisi ja siihen liittyneet epävarmuudet työn jatkuvuuden osalta nostivat Decoding Global Talent 2021 -tutkimukseen vastanneilla tietyt työelämän arvot, kuten taloudelliset tekijät, korkeammalle kuin vuonna 2018 tehdyssä tutkimuksessa. Hyvät suhteet kollegoihin ja johtajiin sekä hyvä työ- ja yksityiselämän tasapaino ovat edelleen listan kärkipäässä, mutta suomalaiset vastaajat nostivat mielenkiintoisen työn sisällön tärkeimmäksi arvoksi globaaleista vastaajista poiketen. Työnantajien ympäristövastuuta ja monimuotoisuutta pidettiin myös tärkeinä tekijöinä ja niiden huomiotta jättäminen saattaa vaikuttaa suoraan yritysten houkuttelevuuteen työnantajana.
  • Kuinka rakentaa houkutteleva tulevaisuuden työpaikka?
   Työntekijöiden ajatusmaailma on muuttunut, millainen on houkutteleva työpaikka tulevaisuudessa. Työntekijät arvostavat tänä päivänä työelämän joustoa, ja työtyytyväisyyteen vaikuttaa merkittävästi myös ihmissuhteet sekä omien arvojen kohtaaminen työnantajan arvojen kanssa. Työnantajien tulee aina sopeutua ja reagoida käynnissä oleviin muutoksiin, jos he haluavat säilyä kilpailukykyisinä houkutellessaan uusia työntekijöitä ja pitääkseen nykyiset osaajat talossa. Tästä artikkelista löydät Decoding Global Talent 2021 -tutkimuksen perusteella tehdyt havainnot, jotka auttavat työnantajia rakentamaan houkuttelevan tulevaisuuden työpaikan.
  • Osaamisen kehittäminen muuttuvassa maailmassa
   Osaamisen kehittäminen nousee tärkeäksi teemaksi, kun ennakoimattomat muutokset laittavat uuteen uskoon työyhteisön rutiinit ja tuovat työelämään uusia käytäntöjä opeteltavaksi. Megatrendit, kuten käynnissä oleva pandemia ja kiihtyvä teknologian kehitys ovat todistaneet, että työnantajien ja työntekijöiden tulee olla valmistautuneita jatkuvaan muutokseen. Artikkelista saat 6 vinkkiä, jotka auttavat työnantajia valmistautumaan etukäteen ennakoimattomiin muutoksiin ja tuovat osaamisen kehittämisen työntekijöiden arkeen.
  • Jopa 75 % digiosaajista haluaa vaihtaa työpaikkaa 2-3 vuoden kuluessa – palkan ja työnantajan arvojen merkitys on noussut
   Jopa 40 prosenttia digitaalisilla aloilla työskentelevistä osaajista etsii aktiivisesti työtä, ja lähes kolme neljäsosaa arvelee jättävänsä nykyisen työnsä lähitulevaisuudessa, selviää Decoding Digital Talent -tutkimuksesta. Digitaalisissa tehtävissä työskentelevät työntekijät selvisivät koronakriisistä suhteellisen vahingoittumattomina ja ovat nyt siirtymässä ylikuumennetuille kykymarkkinoille, joilla on tarjota monia vaihtoehtoja. Työnantajat voivat houkutella digitaalisia osaajia oikean työpaikkakulttuurin ja -arvojen avulla. Etätyöskentelyn yleistyttyä digitaalisia osaajia kannattaa etsiä myös Suomen rajojen ulkopuolelta.

Kaipaatko apua kansainvälisen työvoiman tavoitteluun?

Yhteistyössä The Networkin kanssa Rekrytointi.comin asiantuntijoilla on mahdollisuus pureutua pintaa syvemmälle tutkimustuloksiin ja selvittää mistä maista juuri teidän yrityksenne tavoittaa tietyn alan osaajia, jotka ovat kiinnostuneita muuttamaan tai työskentelemään etänä Suomessa tai muussa tarvemaassa.

Ota meihin yhteyttä

 

Katso lisätietoja Decoding Global Talent -tutkimussarjasta.

Lisätietoja vuoden 2021 tutkimuksesta The Networkin sivuilla.