Osaamisen kehittäminen muuttuvassa maailmassa

Osaamisen kehittäminen muuttuvassa maailmassa

Sanni Oja Paranna työnantajakuvaa, Uutishuone, y-Etusivun nosto

Osaamisen kehittäminen nousee tärkeäksi teemaksi, kun ennakoimattomat muutokset laittavat uuteen uskoon työyhteisön rutiinit ja tuovat työelämään uusia käytäntöjä opeteltavaksi. Megatrendit, kuten käynnissä oleva pandemia ja kiihtyvä teknologian kehitys ovat todistaneet, että työnantajien ja työntekijöiden tulee olla valmistautuneita jatkuvaan muutokseen.

Decoding Global Talent 2021 -tutkimus osoittaa, että työntekijöillä on hyvä käsitys mahdollisista työelämään vaikuttavista riskeistä ja realistiset uudelleenkouluttautumissuunnitelmat. Kouluttautuminen ja uusien asioiden oppiminen ovatkin investointeja tulevaisuuteen, jota ei voi ennustaa. Kyky sopeutua ja kehittää uutta tuovat myös työnantajille kilpailuetua muuttuvilla markkinoilla.

Oman osaamisen kehittäminen tärkeää myös suomalaisille

Pandemian negatiiviset vaikutukset työllisyyteen ja riski töiden automatisoinnista vaikuttavat Decoding Global Talent (DGT) 2021 -tutkimuksen mukaan merkittävästi ihmisten halukkuuteen uudelleenkouluttautua. Maailmanlaajuisesti lähes 70 % vastaajista on halukkaita kouluttautumaan uudelleen ja oppimaan uusia taitoja muuttuvassa maailmassa. Suomalaisista 62 % olisi valmiita uudelleenkouluttautumaan joka tapauksessa ja 33 % tarvittaessa. Kiinnostus uusien taitojen kehittämiseen ja oppimiseen käytetty aika on suurinta uransa varhaisessa ja keskivaiheilla olevien keskuudessa.

Kysyttäessä mihin rooleihin ihmiset olisivat valmiita uudelleenkouluttautumaan, nousevat digitaaliset ja tietotekniset tehtävät suosituimmiksi uravalinnoiksi. Tähän vaikuttaa luultavasti näiden alojen jatkuvasti laajenevat mahdollisuudet sekä yleisesti korkeampi palkkataso. Näiden lisäksi ihmiset ovat avoimia kouluttautumaan uudelleen tehtäviin, jotka jollain tavalla liittyvät heidän nykyisiin tehtäviinsä, mutta ovat samalla vähemmän riskialttiita automaation vaikutuksille. Esimerkiksi kouluttautuminen manuaalisen työn tekijästä teknikoksi tai toimiston yleisistä hallintotehtävistä rahoitukseen tai HR:ään.

Tuo osaamisen kehittäminen osaksi työntekijöiden arkea

Osaamisen kehittäminen ja ihmisten halukkuus kouluttautua uudelleen liittyvät vahvasti siihen, että myös yllättäviin muutoksiin halutaan varautua hyvissä ajoin. Erilaisten megatrendien vaikutuksia on hankala ennustaa etukäteen, joten työnantajien kannattaa valmistaa työpaikka sekä työntekijät jatkuvaan muutokseen.

Kehittämällä oppimista tukevan työkulttuurin, saavat työntekijät paremmat työkalut osaamisen kehittämiseen ja oppivat sopeutumaan helpommin muutoksiin. Seuraavat 6 vinkkiä auttavat työnantajia valmistautumaan etukäteen ennakoimattomiin muutoksiin ja tuovat osaamisen kehittämisen työntekijöiden arkeen.

1. Tee strategisesta henkilöstösuunnittelusta dynaaminen prosessi

Henkilöstösuunnittelua tulisi tehdä useammin kuin kerran vuodessa ja suunnitelmaa pitäisi pystyä mukauttamaan tarpeen tullen. Pyri miettimään ja ennustamaan millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan, ja miten nykyisiä rooleja on mahdollista muokata erilaisiin tilanteisiin sopiviksi. Avuksi henkilöstösuunnitteluun kannattaa ottaa mukaan sellaiset työkalut, joiden avulla työnantajalla on sopivat keinot muokata suunnitelmaa ajantasaiseksi vaihtuvien tilanteiden edessä esim. taloudelliset tilanteet tai muutokset liiketoiminnassa. Muutostilanteissa on myös pidettävä huoli, että kriittistä osaamista ja hiljaista tietoa ei pääse karkaamaan. Tiedon karkaamista ehkäisee mm. lähtöhaastattelu ja tiedon tallentaminen digitaalisin keinoin.

2. Uskalla rekrytoida ihmisiä epätavallisilta urapoluilta

Tulevaisuuden talentilta saattaa löytyä yllättävä ja normaalista poikkeava uratausta, mutta älä anna sen hämätä. Jatkossa ei ole välttämättä epänormaalia, jos ihmisiltä löytyy vuoden pituinen aukko CV:stä tai koulutustausta, joka ei vastaa täysin työtehtävää. Työelämään vaikuttavista haasteista (kuten COVID-19) johtuen, ihmiset ovat joutuneet muuttamaan työskentelytapojaan, vaihtamaan uraa ja kouluttautumaan uudelleen pärjätäkseen muuttuvassa maailmassa. Työnantajan tulisikin oppia katsomaan muodollisuuksien ylitse ja rekrytoida ihmisiä heidän osaamisensa, potentiaalin ja oppimiskyvykkyyden perusteella. Anonyymi rekrytointi auttaa työnantajia keskittymään olennaisiin asioihin ja löytämään parhaat osaajat.

3. Rakenna työyhteisö oppimaan itseohjautuvasti

Jotta työntekijät voisivat oppia jatkuvasti uutta ja sopeutua muutoksiin, työnantajan tulisi keskittyä rakentamaan oppimiseen kannustava työpaikka. Tee oppimisesta osa yrityksen arvoja ja työkulttuuria. Varmista myös, että työntekijät saavat ottaa aikaa uuden opetteluun ja vanhojen taitojen kehittämiseen. Voit sisällyttää tietyn tiedon tai taidon kehittämisen osaksi työntekijöiden henkilökohtaisia tavoitteita ja tehdä siitä kannustavaa. Erilaisten älykkäiden IT-ratkaisujen ja -työkalujen hyödyntäminen saattaa myös tuoda uutta virtaa uusien asioiden omaksumiseen työntekijöiden arjessa.

4. Anna työntekijöille päätäntävaltaa oppimiseen liittyvissä asioissa

Osaamisen kehittäminen on mielekkäämpää, jos siihen pystyy itse vaikuttamaan. Työnantajana voit antaa työntekijöille vastuun päättää siitä, mitä taitoja heidän tarvitsee kehittää pärjätäkseen työssään paremmin. Voit esimerkiksi tarjota joustavan valikoiman hyödyllisiä kursseja, joista työntekijä saa valita itselleen sopivimman vaihtoehdon tai tukea taloudellisesti työntekijän itse suunnittelemaa opintopolkua.

5. Priorisoi itsenäistä työssäoppimista

DGT 2021-tutkimuksen mukaan suomalaisten sekä kansainvälisten vastaajien mielestä suosituimmat menetelmät uusien taitojen oppimiseen ja kehittämiseen olivat:

  • työn yhteydessä tapahtuva koulutus,
  • itsenäinen opiskelu ja
  • verkko-opiskelu (esim. digitaaliset kurssit).

Erilaisten verkkokurssien ja mobiilisovellusten suosio oppimismenetelminä on jopa kasvanut verrattuna vuoden 2018 DGT-tutkimukseen. Työnantajan kannattaakin tarjota työntekijöille näitä menetelmiä hyödyntäviä oppimis- ja koulutusratkaisuja. Päivittäiseen työhön voi ottaa mukaan mikro-oppimista, jossa opiskellaan työn ohessa vain pieniä informaatioannoksia kerrallaan esimerkiksi lyhyiden opetusvideoiden tai sovellusten avulla. Työntekijä voi myös kehittää osaamistaan sellaisten työtehtävien avulla, jotka kuuluvat työnkuvaan, mutta niistä ei ole vielä kokemusta. Vaihtoehtoisesti työntekijät voivat kokeilla työkiertoa, jossa siirrytään eri tehtäviin ja kokeillaan kollegoiden työarkea. Lisäksi erilaiset yhteistyöprojektit sidosryhmien ja asiakkaiden kanssa ovat loistavia tilaisuuksia oppia uusia asioita eri alojen ammattilaisilta.

6. Kehitä työntekijöiden kykyä oppia

Oppiminen on silloin tehokkaimmillaan, kun ihminen on oikeasti läsnä hetkessä. Pärjätäkseen jatkuvasti muuttuvien edellytysten kanssa, työntekijöiden tulee kehittää kykyään oppia ketterästi uusia taitoja. Työnantaja voi tutustuttaa työntekijät esimerkiksi mindfulnessiin eli tietoisuusharjoitteluun sekä meditaatioon, jotka vapauttavat henkistä kapasiteettia ja lieventävät stressiä. Nämä auttavat myös tulemaan tietoisemmaksi itsestään, jolloin on avoimempi uudelle tiedolle.

Lue myös:


Decoding Global Talent 2021 -kyselytutkimukseen vastasi 209 000 vastaajaa 190:ssa eri maassa. Suomalaisia vastaajia tutkimuksessa oli 543. Tutkimuksen toteutti konsulttiyhtiö Boston Consulting Group (BCG) ja The Network -digirekrytointiverkosto. Suomessa vastaukset keräsi Rekrytointi.com-palvelu, joka on yksinoikeudella The Networkin edustaja Suomessa.

Kaipaatko apua kansainvälisen työvoiman tavoitteluun?

Yhteistyössä The Networkin kanssa Rekrytointi.comin asiantuntijoilla on mahdollisuus pureutua pintaa syvemmälle tutkimustuloksiin ja selvittää mistä maista juuri teidän yrityksenne tavoittaa tietyn alan osaajia, jotka ovat kiinnostuneita muuttamaan tai työskentelemään etänä Suomessa tai muussa tarvemaassa.

Ota meihin yhteyttä


Tutustu tarkemmin
Decoding Global Talent 2021 -tutkimukseen ja lataa tutkimuksen raportit itsellesi!

 

 

 

Kerro miten voimme auttaa!

Jätä yhteystietosi, niin asiantuntijamme ottavat yhteyttä. Vastaamme mielellämme kysymyksiisi!

Rekrytointi.com-palvelua, Rekrytointi.com Osaajapankkia ja LAURA™-rekrytointijärjestelmää toimittaa suomalainen ura- ja rekrytointiyritys LAURA Rekrytointi Oy.