Rekrytoija, näin teet hyvän työpaikkailmoituksen

Rekrytointi.com kysyi 2136 juuri työpaikkaan hakeneelta henkilöltä, mitkä työpaikkailmoituksen ominaisuudet motivoivat hakemaan työpaikkaan.

Saimme kattavan kuvan suomalaisten työnhakijoiden mielestä toimivasta työpaikkailmoituksesta. Konkretia, selkeys, palkkauksen esille tuominen, oikeinkirjoitus… huomioi ainakin nämä. Lataa alta opas itsellesi ja lue tulokset sekä tarkemmat vinkit hyvän työpaikkailmoituksen laatimiseen.

  • Mitkä ovat kaksi tärkeintä huomioitavaa asiaa?
  • Mitkä yllättävätkin asiat nousivat esiin avoimissa vastauksissa?
  • Mikä saa monet jättämään kokonaan hakematta?
  • Kuinka käsitellä palkkausta työpaikkailmoituksessa?
  • Miten eri kohderyhmä pitäisi huomioida työpaikkailmoitusta tehdessä? Miten demograafiset tekijät näkyvät vastauksissa?

Lataa itsellesi vastaukset näihin ja moniin muihin kysymyksiin sekä tarkemmat tutkimustulokset.

Hyödynnä vinkit ja julkaise ilmoitus Rekrytointi.com:ssa.