Oppilaitoksen markkinointi ja rekrytoinnit LAURA Rekrytointi Oy:n avulla

LAURA Rekrytointi Oy Vinkkejä työntekijän palkkaamiseen

Oppilaitokset ovat olleet parin viime vuosikymmenen aikana suurten muutosten keskellä. Kilpailu opiskelijoista on koventunut ja kansainvälistynyt, uusia oppilaitoksia on syntynyt ja oppilaitosfuusiot ovat yleistyneet. Miten näihin muutoksiin pitäisi vastata? Opetuksen laatu ja oppilaitoksen imago houkuttelevat opiskelijoita ja opetuksen laadun varmistavat parhaiten pätevät opettajat ja kouluttajat sekä koulutuksen suunnitteluun käytetyt asiantuntijat. Oppilaitoksen kannattaakin panostaa parhaiden osaajien palkkaamiseen. LAURA Rekrytointi Oy:n LAURA™-rekrytointijärjestelmän …

LAURA-rekrytointijärjestelmä sijaishallintaan

LAURA Rekrytointi Oy Vinkkejä työntekijän palkkaamiseen

Sijaishallinta ja sijaisuuksien hoitaminen on ollut rekrytoinnin yksi työläimmistä ja turhauttavimmista työvaiheista. Esimiehillä, vuorovastaavilla ja muilla rekrytoijilla on sinisiä vihkoja ja soittolistoja, joita läpikäymällä yritetään löytää pätevä sijainen sairastuneen tai muutoin poissaolevan tilalle. Ihmisten kiinnisaaminen on tuskaista ja usein on saatu kiinni henkilö, joka jo tekee samalle työnantajalle tuurauskeikkaa toisella osastolla. Tänä päivänä asiat ovat toisin. Sekä työnantaja että sijainen …