Näin hoituvat rekrytoinnit Baltiassa

LAURA Rekrytointi Oy Vinkkejä kv-rekrytointiin

loretaLoreta Čerakavičiūtė työskentelee Baltian johtavassa rekrytointiportaaliyrityksessä, CV Marketissa International Account Managerina. Hän tietää millaiset rekrytointitavat toimivat Baltiassa ja mikä paikallisessa rekrytointimaailmassa on nosteessa. Čerakavičiūtė kertoo nyt oleellisimmat asiat, mitä ulkomaalaisen yrityksen on syytä tietää rekrytoidessaan Virossa, Latviassa tai Liettuassa.

Kun suomalainen yritys miettii rekrytointien hoitamista Baltian maissa, mitä kannattaa erityisesti huomioida?

Tunnetut ulkomaalaiset yritykset, joilla on paikallista toimintaa Baltiassa, ovat työnhakijoiden mielestä houkuttelevimpien työnantajien joukossa. Tänä vuonna Liettuassa tehdyn tutkimuksen mukaan työnhakijat arvostavat ulkomaalaisia yrityksiä suuresti.

Jos suomalainen yritys haluaa rekrytoida baltialaisia ammattilaisia Suomeen, haasteena voi olla oikeiden rekrytointikanavien valinta ja tietämättömyys työnhakijoiden taustasta.

Yleisesti ottaen virolaiset ovat halukkaita hakeutumaan Suomeen töihin, koska maa on lähellä, kieli on samantyylinen ja Suomessa on mahdollisuus korkeampaan palkkatasoon sekä kansainväliseen työkokemukseen. Monet virolaiset puhuvat tai ainakin ymmärtävät englantia ja osa suomeakin. Myös venäjän kieltä opiskellaan paljon. Jos rekrytoiva yritys ei ole tunnettu Virossa, oikeiden osaajien rekrytoiminen voi olla haastavaa ilman paikallista apua. Joillakin aloilla hyvistä osaajista on Virossa pulaa ja heistä halutaan pitää kiinni. Ulkomaalaisen rekrytoivan yrityksen on siis panostettava brändäykseen ja tehtävä kilpailukykyinen tarjous.

Liettualaiset ja latvialaiset työntekijät muuttavat työn perässä yleensä Isoon-Britanniaan, Irlantiin, Skandinaviaan tai Saksaan. Asiantuntijat ja johtotehtävissä työskentelevät ajattelevat enemmän etenemismahdollisuuksia ja heille ei ole niin suurta merkitystä sillä, minne he muuttavat. Rekrytoivan yrityksen on syytä kertoa kattavasti yrityksestä ja työtehtävästä, jotta baltialaiset näkevät vaivaa hakeakseen uutta työtä. Valtaosa Latvian ja Liettuan väestöstä puhuu venäjää ja englantia, mutta suomea opetellaan vain harvoin. Suorittavan tason työntekijät eivät välttämättä osaa englantiakaan.

Miten rekrytointi Baltiassa eroaa suomalaisesta käytännöstä?

Paikalliset käyttävät alla mainittuja rekrytointikeinoja:

Johtotason tehtävät: Suorahaku, rekrytointikonsultit ja henkilökohtaiset kontaktit.

Asiantuntijat: Työnhakusivustot, rekrytointikonsultit ja henkilökohtaiset kontaktit.

Alemman tason tehtävät: Työpaikkailmoitukset verkossa ja lehdissä sekä henkilökohtaiset kontaktit.

Suosituimpia rekrytoinnin työkaluja ovat työpaikkailmoitukset verkossa sekä henkilökohtaisten suhteiden käyttäminen. Yleensä jo normaalin 30 päivän ilmoituksen avulla tavoitetaan oikeat osaajat. Jos oikeaa tyyppiä ei kuitenkaan löydy kolmen kuukauden aikana, kannattaa pyytää apua henkilöstöalan yrityksiltä tai rekrytointikonsulteilta. Sosiaalisen median käyttö rekrytoinneissa on yleistymässä, mutta laajalti sosiaalisen median kanavia ei vielä käytetä.

Rekrytointikonsulttien tarjoamaa apua koko rekrytoinnin läpiviemiseen hyödynnetään usein, jos haetaan henkilöstöä korkean tason asiantuntija- tai johtotehtäviin.

Miten rekrytointi ja osaajien löytäminen Baltian maissa on muuttunut viime vuosien aikana?

Kansainvälisen työkokemuksen ansiosta baltialaiset työnhakijat ovat nykyään aiempaa tietoisempia palkkatasosta ja sopivista työoloista. Työnhakijat käyttävät mieluummin enemmän aikaa löytääkseen hyvän, pitkäaikaisen työn kuin hyväksyvät ensimmäisen vastaantulevan tarjouksen. Työnhakijoille myös tarjotaan nykypäivänä aiempaa laajempia motivaatiopaketteja.

Rekrytoijan näkökulmasta työtarjouksissa tulisi olla kattavasti tarkkaa informaatiota työstä, sillä pelkkä suurpiirteinen yleiskuva ei riitä kiinnostuneelle mutta valikoivalle työnhakijajoukolle. Hyvistä hakijoista on siis taisteltava aiempaa enemmän ja tässä kannattaa käyttää luovuutta. Uudenlaisia tapoja, kuten työpaikkailmoituksen houkuttelevaa ulkoasua ja sisältöä tai vaihtoehtoisia mainostuskanavia kokeillaan erityisesti, kun rekrytoidaan väkeä hieman erikoisempiin työtehtäviin. Sosiaalinen media ja Skype ovat myös vahvasti tulossa osaksi jatkuvaa yhteydenpitoa kandidaattien kanssa.

Miten paljon Baltiassa rekrytoidaan yli maan rajojen?

CV Marketilla ei ole tiedossa tarkkoja määriä siitä, kuinka paljon rekrytoidaan yli maiden rajojen, mutta tällainen toiminta on tiettävästi lisääntynyt ja kasvaa yhä. Ulkomaalaiset yritykset etsivät Baltiasta IT:n, tekniikan ja lääketieteen ammattilaisia. Suorittavan tason työntekijöitä haetaan rakennustyömaille, tuotannon tehtäviin ja matkailualalle.

Mitkä ovat tyypillisiä sudenkuoppia Baltiassa rekrytoivalle ulkomaiselle yritykselle?

Kieli: Vaikka suomi ja viro kuuluvat samaan kieliryhmään, voi olla hankala löytää Virosta sujuvasti suomea puhuvia nuoria. Latviassa ja Liettuassa suomen kieltä ei juuri puhuta, joten työpaikkailmoitukset kannattaa jättää paikallisella kielellä.

Palkkataso: Baltiassa keskimääräinen palkkataso on matalampi kuin Suomessa, mutta baltialaiset eivät kuitenkaan ole nykypäivänä enää halpatyövoimaa. Ulkomaalaisen yrityksen kannattaa konsultoida paikallista HR-yritystä ennen rekrytointiprosessin alkua, jotta palkkatarjous on varmasti kilpailukykyinen.

Kattava informaatio: Työnhakijat haluavat saada mahdollisimman paljon tietoa rekrytoivasta yrityksestä, rekrytointiprosessista, vaatimuksista, vastuualueista ja työtarjouksesta. Jos tietoa on liian vähän, potentiaaliset kandidaatit saattavat jättää hakematta paikkaa tai sitten työpaikkaan tulee hakemuksia, jotka eivät vastaa rekrytoivan yrityksen tarpeisiin.

Jousto: Ei kannata pähkäillä liian kauan palkkauspäätöstä, jotta ei menetä oikeita osaajia. Lisäksi hyville ehdokkaille esitetyssä työtarjouksessa kannattaa olla hieman joustovaraa esimerkiksi palkan suhteen, sillä moni yritys menettää parhaat osaajat kieltäytymällä keskustelemasta palkasta.

Keitä CV Marketin kautta tavoittaa parhaiten?

Osaajien tavoittaminen ja rekrytointi on riippuvaista monesta asiasta: tarjolla olevien työpaikkojen määrä, työtarjouksen kilpailukyky, yrityksen imago sekä työpaikkailmoituksen houkuttelevuus ja kieli. Verkon työpaikkailmoituksilla on helpointa houkutella osaajia seuraavilta aloilta: Myynti, asiakaspalvelu, assistenttitehtävät, kirjanpito, kiinteistöala, matkailu ja tuotanto.

Paikallisilla markkinoilla kuitenkin suurin kysyntä on ohjelmistokehittäjistä, insinööreistä ja logistiikka-ammattilaisista. CV Marketissa tarjoamme aina vaihtoehtoisia tapoja tavoittaa eri alojen osaajia. Meillä on laaja CV-tietokanta, voimme lähettää kohdennettuja sähköposteja työnhakijoille ja tarjoamme myös konsultointiapua oikeiden osaajien löytämiseen.

CV Market on johtava rekrytointisivusto Baltian maissa. Se tarjoaa kattavasti erilaisia ratkaisua rekrytointien hoitoon yksinkertaisesta työpaikkailmoituksesta koko joukkoon erilaisia konsultointipalveluita. CV Marketilla on poikkeuksellisen kattava CV-tietokanta Baltian osaajista. CV Market on kansainvälisen rekrytointiverkosto The Networkin kautta Rekrytointi.com-palvelun yhteistyökumppani Baltian maissa. Kauttamme saat lisätietoa CV Marketin palveluista (info@rekrytointi.com).