Etätyöskentely

Etätyöskentelyn ja joustavien työaikojen hyödyt ja haasteet

Sanni Oja Uutishuone, Vinkkejä työntekijän palkkaamiseen, y-Etusivun nosto

Etätyöskentely on tullut jäädäkseen ja työelämän toivotaan joustavan tulevaisuudessakin. Pandemia on muuttanut ihmisten työskentelytapoja, mikä käy ilmi myös Decoding Global Talent 2021 -tutkimuksesta. Sen mukaan 89 % vastaajista haluaisi tulevaisuudessa työskennellä yhden tai useamman päivän viikosta etänä. Lisäksi ihmiset kaipaavat joustavuutta siihen, milloin työtä tehdään. Jopa 64 % vastaajista kertoi haluavansa täysin tai osittain joustavat työajat. Etätyöskentely ja joustavat työajat ovat teemoja, jotka työnantajien kannattaa ottaa huomioon tulevaisuudessa.

Etätyöskentely saa kannatusta Suomessa pandemian jälkeenkin

Ennen COVID-19 pandemiaa Suomessa työskenneltiin pääsääntöisesti työpaikalla. Decoding Global Talent (DGT) 2021 -tutkimuksen mukaan vain 3 % suomalaisista vastaajista työskenteli pääsääntöisesti etänä ja yli puolet (60 %) työpaikalla. Tilanne oli kääntynyt päälaelleen, kun loppuvuodesta 2020 pääsääntöisesti etänä työskentelevien henkilöiden osuus oli noussut 21 %:in ja osittain etänä työskenteleviä oli 39 %. Tulevaisuudessa tilanne olisi Suomessa hyvin toisenlainen, jos asiasta saisi itse päättää. Pääsääntöisesti työpaikalla haluaa työskennellä enää vain 10 % prosenttia vastaajista.

Työskentelytavat Suomessa ennen COVID-19 pandemiaa, sen aikana ja sen jälkeen

Työskentelytavat Suomessa ennen COVID-19 pandemiaa, sen aikana ja sen jälkeen, Lähde: 2020 BCG/The Network proprietary web survey and analysis

Halukkuus etätyöskentelyyn on noussut kaikilla aloilla sekä globaalisti että suomalaisten keskuudessa. Ennen korona-aikaa etätöiden tekeminen oli selkeästi muita aloja epätavallisempaa fyysisillä ja sosiaalisilla aloilla, joissa työskenneltiin pääsääntöisesti työpaikalla:

  • Manuaalinen työ & valmistus
  • Terveys & lääketiede
  • Sosiaalihuolto
  • Palvelusektori
  • Asiakaspalvelu
  • Hankinta ja logistiikka

Näillä aloilla etätyöskentely kiinnostaa kuitenkin jatkossa, eikä etätyöhalukkuus koske vain toimistotyötä tekeviä. Nyt myös manuaalista tai fyysistä työtä tekevät tai esimerkiksi asiakastyössä toimivat haluavat jatkossa työskennellä etänä ainakin ajoittain. Moni onkin varmasti pohtinut, onko etätyö uusi normaali ja työnteon tulevaisuus? Etätyöskentely houkuttaa useita sen hyvien puolien takia, kuten esimerkiksi tutkimusten mukaan etätyössä työn tuottavuus paranee ja työntekijät tekevät 40 % vähemmän virheitä. Etätyöskentely mahdollistaa myös sen, että työntekijä voi luoda kansainvälistä uraa ilman, että se vaatii muuttoa uuteen maahan. Kansainvälisen etätyövoiman rekrytointi avaa myös työnantajille uusia ovia, kun tarvittavaa osaamista voidaan rekrytoida kotimaan rajojen ulkopuolelta ja voidaan siten laajentaa talent poolia.

Etätyöskentely Rekrytointi.com

Rekrytointi.comissa etätyöstä voi kätevästi ilmoittaa luokittelemalla ilmoitukseen ”etätyö”.

Etätyöskentelymahdollisuus saattaakin olla tulevaisuudessa yrityksille valttikortti, kun rekrytoidaan uusia osaajia. Työnhakijoille kannattaa mainita jo työpaikkailmoituksessa, jos työ mahdollistaa etätyöskentelyn. Olemme huomioineet tämän Rekrytointi.comissa ja etätyöstä voi kätevästi ilmoittaa luokittelemalla ilmoitukseen ”etätyö”. Työnhakijat pääsevät siten helposti selailemaan työpaikkoja, joita on mahdollista tehdä etänä.

Suomalaiset kaipaavat joustavuutta työaikoihin

Suomalaiset vastaajat kaipaavat pandemian jälkeen enemmän joustavuutta työaikoihin verrattuna vastauksiin maailmalla. Suomalaisista vastaajista peräti 88 % prosenttia haluaisi täysin joustavat työajat tai yhdistelmän joustavia ja kiinteitä työaikoja. Vastaava luku maailmanlaajuisten vastausten joukossa oli 64 %. Joustavia työaikoja toivotaan kaikilla aloilla.

Työterveyslaitoksen mukaan joustavien työaikojen haasteina ovat usein työajan venyminen, työn ja vapaa-ajan sekoittuminen sekä työyhteisön kommunikointiin liittyvät ongelmat. Työnantajan mahdollistaessa täysin joustavat työajat, kannattaa pelisäännöt viilata kuntoon sekä pohtia koko työyhteisölle sopivat ratkaisut niin, että kenenkään työ ei kärsi. Esimerkiksi tietyn kellonaikavälin sopiminen, jolloin kaikki työntekijät ovat tavoitettavissa yhteisiä palavereja sekä muuta kommunikointia varten.

Joustavat työajat tuovat kuitenkin paljon hyötyjä työnantajille ja työntekijöille. Joustavat työajat saattavat houkutella sellaisia talentteja, jotka eivät halua olla kahlittuna työpöytänsä ääreen toimistoaikojen puitteissa. Vaikka työn ja vapaa-ajan sekoittumista pidetään haasteena joustavissa työajoissa, ne voivat olla silti perheellisten mieleen. Työajan mukauttaminen perheen tarpeiden mukaan ja työskentely itselle tehokkaimpana aikana ovat asioita, joita moni varmasti arvostaa. Myös DGT 2021 -tutkimuksessa sekä globaalit että suomalaiset vastaajat arvottivat hyvän työ- ja yksityiselämän tasapainon listan kärkipäähän, kun selvitettiin työlle merkityksellisiä tekijöitä. Kansainvälisestä näkökulmasta joustavien työaikojen sovittaminen voi avata yrityksille mahdollisuuden laajentaa saatavuuttaan, kun osaajat työskentelevät eri kellonaikoihin.

Pandemian ja etätyöskentelyn vaikutukset

Pandemialla ja sen myötä yleistyneellä etätyöskentelyllä on merkittävä vaikutus joustavuuden lisäksi myös työpaikkakulttuuriin, tehokkuuteen sekä hyvinvointiin. Tutkimuksen mukaan kaikilla aloilla koettiin viime vuoden muutosten tuoneen positiivista vaikutusta digitaalisten välineiden käyttöön. Myös tehokkuuden arvioitiin parantuneen, mutta tässä arvio oli huomattavasti varovaisempi. Sen sijaan negatiivisimmat vaikutukset koettiin työntekijöiden hyvinvointiin sekä johtamisen laatuun ja tyyliin liittyen. Myös tiimien välisen yhteistyön sekä työ- ja yksityiselämän tasapainon koettiin hieman heikentyneen pandemian myötä.

Yhteisöllisyyteen, hyvinvointiin ja johtamiseen liittyvät haasteet saattavat vaikuttaa siihen, että edelleenkin johtajista yli puolet kokevat tärkeänä työskennellä jatkossakin pääsääntöisesti työpaikalla. Johtajat voivat kokea olevansa paremmin työntekijöiden saatavilla työpaikalla sekä pysyvänsä paremmin kartalla siitä, mitä työpaikalla tapahtuu ja mitä haasteita työpaikkakulttuurissa on nähtävissä.

”Samalla kun yritysten tulee edistää joustavuutta, on kiinnitettävä entistä enemmän huomioita siihen, miten yhteisöllisyyttä, hyvinvointia ja johtamista voidaan parantaa myös etätyössä ja eri työaikoihin tehtävässä työssä. Tämä on selkeästi suuri haaste, ja on mielenkiintoista nähdä, mitä innovatiivisia ratkaisuja keksitään”, sanoo toimitusjohtaja Ismo Kurri The Networkia Suomessa edustavasta Rekrytointi.com-urapalvelusta.

Työnantaja! Katso myös vinkit:

Kuvan lähde: Anthony Shkraba from Pexels


Decoding Global Talent 2021 -kyselytutkimukseen vastasi 209 000 vastaajaa 190:ssa eri maassa. Suomalaisia vastaajia tutkimuksessa oli 543. Tutkimuksen toteutti konsulttiyhtiö Boston Consulting Group (BCG) ja The Network -digirekrytointiverkosto. Suomessa vastaukset keräsi Rekrytointi.com-palvelu, joka on yksinoikeudella The Networkin edustaja Suomessa.

Kaipaatko apua kansainvälisen työvoiman tavoitteluun?

Yhteistyössä The Networkin kanssa Rekrytointi.comin asiantuntijoilla on mahdollisuus pureutua pintaa syvemmälle tutkimustuloksiin ja selvittää mistä maista juuri teidän yrityksenne tavoittaa tietyn alan osaajia, jotka ovat kiinnostuneita muuttamaan tai työskentelemään etänä Suomessa tai muussa tarvemaassa.

Ota meihin yhteyttä

 

Tutustu tarkemmin Decoding Global Talent 2021 -tutkimukseen ja lataa tutkimuksen raportit itsellesi!

 

 

 

Kerro miten voimme auttaa!

Jätä yhteystietosi, niin asiantuntijamme ottavat yhteyttä. Vastaamme mielellämme kysymyksiisi!

Rekrytointi.com-palvelua, Rekrytointi.com Osaajapankkia ja LAURA™-rekrytointijärjestelmää toimittaa suomalainen ura- ja rekrytointiyritys LAURA Rekrytointi Oy.