Miksi palkata 50+ työntekijä?

Sanni Oja Vinkkejä työntekijän palkkaamiseen

Tuula Piensoho bloggasi 27.4.2016 aiheesta, joka on ollut pinnalla erityisesti yritysten YT-neuvotteluiden ja irtisanomisten yhteydessä. Yli 50-vuotiaiden asema työelämässä puhututtaa, koska irtisanotulle 50+ työntekijälle saattaa olla haaste työllistyä uudelleen erilaisten negatiivisten asenteiden takia Suomessa. Epäkohtien sijasta Piensoho nosti kuitenkin positiivisen näkökulman esille: miksi palkkaisin juuri yli 50-vuotiaan?

Piensoho haastatteli “Ilmianna 50+ myönteinen työpaikka” -kampanjansa puitteissa parikymmentä eri alojen organisaation edustajaa ja seuraavia asioita nousi ilmi:

Nykypäivänä 50-vuotiaat ovat terveempiä ja koulutetumpia kuin aiemmat sukupolvet eikä heitä tarvitse suuremmalti ohjeistaa työssään. 50+ työntekijät ovat sekä itsenäisiä että aloitteellisia. Heiltä löytyy joustavuutta elämän muutostilanteisiin. Ikä tuo mukanaan myös omanlaista uskottavuutta sekä kokemusta, jota työnantajat arvostavat henkilökunnassaan. Kokemuksesta on myös hyötyä, kun koulutetaan nuorempia sukupolvia työelämään.

Piensoho halusi bloggauksessaan lisäksi herätellä sekä rohkaista työnantajia palkkaamaan erilaisia ihmisiä, niin eri-ikäisiä kuin muutenkin.

”Vastuulliset, menestyvät yritykset tarvitsevat kokeneita, sitoutuneita, motivoituneita ja osaavia työntekijöitä. Näitä vahvuuksia löytyy 50+ työntekijöiltä ”, Piensoho kirjoittaa.

Lue koko blogikirjoitus tästä.