Oppilaitoksen markkinointi ja rekrytoinnit LAURA Rekrytointi Oy:n avulla

LAURA Rekrytointi Oy Vinkkejä työntekijän palkkaamiseen

Oppilaitokset ovat olleet parin viime vuosikymmenen aikana suurten muutosten keskellä. Kilpailu opiskelijoista on koventunut ja kansainvälistynyt, uusia oppilaitoksia on syntynyt ja oppilaitosfuusiot ovat yleistyneet. Miten näihin muutoksiin pitäisi vastata?

Opetuksen laatu ja oppilaitoksen imago houkuttelevat opiskelijoita ja opetuksen laadun varmistavat parhaiten pätevät opettajat ja kouluttajat sekä koulutuksen suunnitteluun käytetyt asiantuntijat. Oppilaitoksen kannattaakin panostaa parhaiden osaajien palkkaamiseen. LAURA Rekrytointi Oy:n LAURA™-rekrytointijärjestelmän avulla voi hoitaa sisäiset ja ulkoiset rekrytoinnit sekä sijaistenhallinnan. LAURA™:n avulla parannat myös yrityskuvaa ja säästät työaikaa. Muun muassa Laurea-ammattikorkeakoulu, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä ja Tampereen yliopisto käyttävät LAURA™- järjestelmää.

Apua lanseeraukseen, fuusioihin ja kansainvälistymiseen

Monenkaan koulutuksen tarjoajan nimi ei tule suurelle yleisölle spontaanisti mieleen. Uusien oppilaitosten voi olla vaikeaa ja kallista saada nimeään ihmisten tietoisuuteen ja vakiinnuttaa asemaansa. Sama pätee fuusioituneisiin oppilaitoksiin, joiden nimi vaihtuu fuusion yhteydessä.

Oppilaitos voi kasvattaa tunnettuuttaan ilmoittelemalla koulutustarjonnastaan Rekrytointi.com -palvelussa. Kaikkiin ilmoituksiin on mahdollista liittää koulutuksen tarjoajan logo ja oppilaitosesittely. Esimerkiksi Stadin ammattiopisto, kolmesta oppilaitoksesta koostettu uusi oppilaitos, otti heti uudistumisensa jälkeen LAURA Rekrytointi Oy:n markkinointikanavakseen.

Ilmoitukset on mahdollista integroida siirtymään automaattisesti Rekrytointi.com -palveluun. Muun muassa Amiedu ja Edupoli käyttävät tällaista integraatio-ominaisuutta.

”Integrointi on vaivaton tapa. Se säästää aikaa ja resursseja, sillä koulutuksia ei tarvitse manuaalisesti syöttää palveluun”, kehuu Edupolin markkinointipäällikkö Tuija Monto.

Myös kansainvälistyminen on kasvava suunta koulutusmaailmassa: suomalaiset suuntaavat yhä useammin opiskelemaan ulkomaille, mutta toisaalta myös Suomeen tulee runsaasti opiskelijoita muualta. LAURA Rekrytointi Oy:n englanninkielisillä verkkosivuilla voi tavoittaa suomea taitamattomat osaajat globaalisti.

Säännöllinen kouluttautuminen on menestymisen elinehto

Yksi suurimmista koulutuskentän muutoksista on se, ettei nykytyöelämässä enää riitä yksi nuoruudessa hankittu tutkinto. Työntekijän täytyy kouluttautua jatkuvasti pysyäkseen mukana oman alansa kehityksessä. Tarvitaan lisä- ja täydennyskoulutusta. Joissain tapauksissa ratkaisuna saattaa olla täysin uuden ammatin opiskelu.

Koulutus ja työelämä linkittyvät siis saumattomasti yhteen. Tämä kannattaa huomioida myös koulutuksen markkinoinnissa. Rekrytointi.com on Suomen ainoa merkittävä rekrytointisivusto, jossa on laajasti esillä sekä työ- että koulutuspaikkoja. Tarjonta lisää kysyntää: Mitä useampia koulutuksia samasta paikasta löytyy, sitä useampi etsii niitä juuri sieltä.

Koulun penkiltä työelämään

Koulutusten järjestämisessä ja markkinoimisessa on hyvä ottaa huomioon opiskelijoiden sijoittuminen työelämään. Mitä paremmin opiskelijat saavat alansa töitä, sitä houkuttelevampaa koulutus on.

Aalto-yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut käyttää LAURA™-rekrytointijärjestelmää apuna, jotta yliopiston opiskelijat ja työnantajat löytävät toisensa. Järjestelmän avulla työnantajat voivat julkaista työpaikkailmoituksia yliopiston intranetissä. Ura- ja rekrytointipalveluista vastaava henkilö tarkastaa ilmoitukset ja julkaisee niistä sopivat. Opiskelijat voivat myös laittaa intranetiin CV:nsä, ja työnantajat voivat käydä tarkastelemassa ansioluetteloita pientä maksua vastaan.

Jokaisella oppilaitoksella on oma tapansa hyödyntää LAURA™-järjestelmää ja muita LAURA Rekrytointi Oy:N palveluita. Suurimman hyödyn järjestelmästä kuitenkin saa, jos yhdistää kaikki ominaisuudet. Pelkästään LAURA Rekrytointi Oy:n palveluita käyttämällä on mahdollista tehdä kaikki rekrytoinnit, hoitaa sijaistenhallinta ja markkinoida koulutuksia vaivattomasti.

Lue lisää koulutuksen markkinoinnista täältä.