Valtakunnan kattavin ilmoitusverkko

LAURA Rekrytointi Oy Uutishuone, Vinkkejä työntekijän palkkaamiseen

Rekrytointi.com-palvelu tekee yhteis­työtä 30 eri kumppanimedian kanssa. Yhteis­työlehtien verkkosivuilla näkyvät kaikki sekä ao. lehdessä että Rekrytointi.com-palvelussa ilmoitetut työpaikat ja koulutusilmoitukset.

Harvoin tulee ajatelleeksi, että sanomalehden verkkolehden ja printtiversion lukijakunta eroaa hy­vinkin vahvasti toisistaan. Sanoma­lehti tai paikallislehti on alueellinen media ja alueellisesti luettu, mutta lehden verkkoversio on maanlaa­juinen, joskus jopa globaalistikin toimiva media.

Karjalainen_verkko

Oheisesta kartasta näkee, miten Joensuussa ilmestyvän Karjalaisen verkkolehden lukijakunta hajaantuu ympäri Suomen.

Rekrytointi.comin yhteistyölehtien verkkosivujen kävijämäärä kohoaa yli 1,6 miljooanaan eri kävijään viikoit­tain ja tarjoaa siten valtakunnan yli­voimaisesti kattavimman verkkonä­kyvyyden teidänkin työpaikka- ja koulutusilmoituksille.

Karjalainen Joensuussa toimii hyvänä esimerkkinä siitä, miten paikallislehden verkkoversioiden lukijat hajautuvat ympäri Suomen. Samoin hajautuivat myös esimer­kiksi Jyväskylässä ilmestyvän Kes­kisuomalaisen sekä Vaasassa ilmes­tyvän Pohjalaisen lukijakunnat. Paikalliset lukevat lehden aamukahvin kera, maakun­nasta muualle muuttaneet käyvät lukemassa vanhojen kotikontujensa uutiset verkkolehdestä. Ja jos heillä on työpaikan vaihto tai koulut­tautuminen mielessä, pääsevät he helposti lukemaan sekä synnyin­seutunsa että muutakin Suomea koskevat ilmoitukset vanhan tutun median verkkosivuilta.

“Karjalaisen verkkosivuilla vierailee viikoittain keskimäärin 80 000 eri kävijää. Yli puolet vierailijoista tulee Pohjois-Karjalasta, mutta myös pääkaupunkiseudulta tulee paljon kävijöitä. Viikosta riippuen pääkaupunkiseudulta tulee 35–45 prosenttia kaikista kävijöistä. Verkkosivustoa käyttää viikoittain myös tuhansia muita suurten kaupunkikeskusten asukkaita.”

– Risto Salminen, sähköisen liiketoiminnan päällikkö, 18.4.2014

Tutustu tarkemmin Rekrytointi.comin yhteistyökumppaneihin.