Sinustako franchising-yrittäjä?

Rekrytointi.com Haluatko yrittäjäksi, Yrityksen perustaminen

Franchising on nopeasti laajeneva yrittäjyyden muoto. Mitä se oikein on ja millaisia asioita franchising-sopimus pitää sisällään? Mitä franchising-yrittäjä saa tai ei saa tehdä? Mitkä ovat toimiluvan antajan velvollisuudet uutta yrittäjää kohtaan? 

Franchising -yrittäjyys perustuu yksinkertaisimmillaan siihen, että jokin suuri ketju jakaa yrittäjyysoikeuksia niitä hakeville. Suurimpia laajalti tunnettuja franchising-ketjuja Suomessa ovat McDonald´s, R-kioskit, Kotipizza ja The Body Shop. Yrittäjä maksaa toimiluvasta yhteistoimintamaksun, joka kattaa liikemerkin ja -idean lisäksi muun muassa markkinoinnin.

Franchising-sopimuksissa täytyy määritellä selkeästi mitä oikeuksia annetaan, kenelle ne annetaan, millä maantieteellisellä ja toiminnallisella alueella ne pätevät ja kuinka paljon uudelle yrittäjälle annetaan toimivaltaa työssänsä. Eräs perustavanlaatuinen vaatimus franchising-yrittäjyydessä on kyky yhteistyöhön ja joustavuuteen. Yrittäjä kun työskentelee yhtä aikaa sekä itselleen että ketjulle.

Koulutus ja välineistöt

Perusvaatimuksiin kuuluu yhtiön antama koulutus, joka takaa sen, että yrittäjä pystyy noudattamaan yhtiön toimintatapoja. Yleensä yrittäjä maksaa koulutuksesta tai vähintään opiskelee palkatta. Koulutuksen ja neuvonnan tulee jatkua siihen asti, että yrittäjä saa oman toimintansa järjestykseen.

Jos kyseessä on bisnesidean siirtäminen täysin uuteen ympäristöön, yhtiö testaa toimivuutensa uudella alueella. Tähän kuuluu yrityksen sopeuttaminen paikallisiin olosuhteisiin, kuten kielellisiin ja kulttuurisiin eroavaisuuksiin. Alussa voidaan tehdä suunnitelma siitä, millaista henkilökuntaa halutaan palkattavaksi, jotta yhtiöketju voi toimia mahdollisimman tehokkaasti. Myös yrityksen fyysisen sijainnin määrittely ja työvälineistön valintaan liittyvät seikat kuuluvat toimiluvan antajan vastuulle. Yrittäjä tosin usein maksaa välineistön, jolloin hän myös omistaa ne.

Muita vastuita ja velvollisuuksia

Uusi franchising-yrittäjä joutuu sitoutumaan yhtiön strategioihin ja hän lupautuu suojelemaan yhtiön liikemerkkiä ja toimintaperiaatteita. Suojelemiseen ja lojaaliuteen kuuluu se, ettei tietoja yhtiön toimintastrategioista saa antaa ulkopuolisille. Samaa ajatusta noudattaa myös lopettamisen varalta säädetty karenssiaika, jonka kuluessa yrittäjä ei saa ryhtyä työskentelemään kilpailevalle ketjulle.

Franchisingin antaja määrittelee edellytykset, joihin uusi yrittäjä sitoutuu. Tämä kattaa käytännön järjestelyiden lisäksi koko toiminnan. Yrittäjä siis sitoutuu huolehtimaan siitä, että ketjun toimintaperiaatteet ja ulkoinen olemus säilyy koko hänen yrittäjyytensä ajan. Yrittäjällä ei yleensä ole oikeutta jälleenmyydä yritysideaa, mutta hän voi halutessaan ja ketjun suostumuksella myydä liikkeensä ketjun hyväksymälle kandidaatille.

Sairastuminen ja riitatilanteet

Tilannetta hankaloittaa, jos yksin toimiva franchising-yrittäjä sairastuu. Tällaisten tilanteiden varalta ketjulla on yleensä oikeus siirtää yrittäjän paikalle oma edustajansa yrittäjän kustannuksella. Jos yrittäjä on varaton, sopimus purkautuu. Tämä suojelee ketjua. Myös vakavat rikkomukset, kuten bisnesidean väärinkäyttö tai kilpailijalle työskenteleminen, voivat johtaa sopimuksen automaattiseen purkautumiseen. Pienempien rikkomusten osalta yrittäjille voidaan antaa tilaisuus korjata virheet.

Franchisingin antaja voi haluta sopeuttaa franchising-sopimuksen kulloisenkin maan omaan lainsäädäntöön, jolloin valvonta helpottuu. Sopimukseen voidaan liittää ajatus siitä, että molemmat osapuolet pyrkivät joustavuuteen sopimuksen sisältämissä puitteissa ja yrittävät mahdollisten keskinäisten ongelmien koittaessa sovitella ne oikeussalien ulkopuolella.

Hyvä vai huono yritysmuoto?

Toisinaan konseptia on arvosteltu siitä, että valmis sapluuna tukahduttaa vapaata yrittäjyyttä. Kuitenkin franchising-yrittäjyys kuvaa nykyaikaa monella tapaa. Perinteinen yksityisyrittäjyys, jossa yrittäjä yksin rakentaa ja hallitsee yritystään, kuulostaa nykyisin monista vanhakantaiselta ja hankalalta. Yksin tehdessä ja päätettäessä myös riskit ja mahdolliset epäonnistumiset joudutaan kantamaan yksin. Yksilön ja yksintekemisen häivyttäminen yhteisöllisyyden ja tiimityöskentelyn yleistyessä näkyy länsimaisissa yhteiskunnissa monilla aloilla. Franchising-kulttuuri ja -yrittäjyys voidaan nähdä osana tätä laajaa kehitystä.

Franchising Suomessa sekä yhteystietoja

Franchising kasvaa maailmalla valtavaa vauhtia ja tarjoaa yrittäjälle liikeidean siten, että epäonnistumisen perusriski on pitkälle eliminoitu. Konsepti on yleensä testattu sadoilla eri paikkakunnilla.

Franchisingin antaja tuntee alan ja markkinat niin perusteellisesti, että uutta yksikköä lähdetään perustamaan useimmiten vain silloin, kun sillä on selvästi menestymisen mahdollisuus.

Tutkimuksen mukaan useimmat suomalaiset franchising-yrittäjät ovat taustaltaan aivan tavallisia palkansaajia. Vain 31 % franchisingin ottajista oli ollut yrittäjä jo aikaisemmin. (HS 16.4.2000)

Tutustu suomalaiseen franchising-yrittäjyyteen mm. Suomen Franchising Yhdistys ry:n kotisivulla sekä franchising-konsultointiyritykseen Franconiin.

Hyvin varustelluissa kirjakaupoissa on myynnissä pari ulkomaista alan lehteä, joista löydät runsaasti ideoita, yrityksiä ja kontaktimahdollisuuksia. Esimerkkeinä mainittakoon Business Franchise ja Franchise International.

Käy lukemassa lisää juttuja yrittäjyydestä!

Luitko jo nämä jutut?

Avoimet työpaikat

Hae työpaikkoja osoitteessa rekrytointi.com

Avoimet koulutuspaikat

Hae avoimia koulutuspaikkoja osoitteessa rekrytointi.com