uusyritys-logo

Uusia yrityksiä syntyy koko ajan

Rekrytointi.com Haluatko yrittäjäksi, Muita uravinkkejä, Yrityksen perustaminen

Heikosta taloustilanteesta huolimatta uusia yrityksiä syntyy jatkuvasti. Yksi merkittävä apu uuden yrityksen perustamiseen on Uusyrityskeskusten neuvonta. Tammi-syyskuussa 2014 aloitti Uusyrityskeskusten neuvonnan avulla 6000 uutta yritystä. Määrässä on nousua 2 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verraten.

”Taloustilanteeseen nähden tulos on ilahduttava. Lukujen taustalla vaikuttaa alueelliset erot ja paikalliset tapahtumat. Työttömien osuus uusyrityskeskusten asiakkaista on nousussa. Sivutoimiyrittäjyys on lisääntynyt jo jonkin aikaan. Opiskelijoiden osuus on kasvanut erityisesti alueilla, joissa on ammattikorkeakoulutusta tai yliopistollista opetusta. Yksi kasvava asiakasryhmä ovat eläkeläiset”, toteaa toimitusjohtaja Pekka Tsupari.

Eniten uusia yrityksiä perustettiin palvelualalle.

Uusyrityskeskusten asiakkaista noin puolella on opisto-, ammattikorkea- tai yliopistokoulutus. Asiakkaista suurin osa ikäjakaumaltaan kuuluu ryhmään 25–39 vuotta. Yli 39-vuotiaita asiakkaita oli 33 %. Nuoria alle 25-vuotiaita asiakkaita oli 12 %.

Uusyrityskeskusverkosto tarjoaa maksutonta ja luottamuksellista neuvontaa yritystoimintaa suunnitteleville ja aloittaville yrittäjille. Suomessa on 32 Uusyrityskeskusta ja niillä on yli 83 palvelupistettä.

Tulokset puhuvat puolestaan:

 • Vuodesta 1989 lähtien uusyrityskeskusneuvonnan avulla on perustettu 118 311 yritystä
 • Uusia asiakkaita vuodessa 18 304
 • Vuonna 2013 perustettuja yrityksiä 8 060
 • Asiakaskäyntejä Uusyrityskeskuksissa ja asiantuntijoiden luona 52 442 vuonna 2013
 • Aloittaneista yrityksistä 2 vuoden jälkeen lopettaneita vain 10 prosenttia ja
  viiden vuoden jälkeen lopettaneita ainoastaan 20 prosenttia
 • Ensimmäisten viiden vuoden aikana konkurssiin ajautuneita yrityksiä vain 2 prosenttia
 • Syntyneen työpaikan hinta keskimäärin 800 € perustamisvaiheessa
 • Tuhansia rahoituslausuntoja vuosittain
 • 5313 starttirahalausuntoa vuonna 2013
 • Asiakastyytyväisyys 8,9 (asteikolla 4–10)

Luitko jo nämä jutut?

Avoimet työpaikat

Hae työpaikkoja osoitteessa rekrytointi.com

Avoimet koulutuspaikat

Hae avoimia koulutuspaikkoja osoitteessa rekrytointi.com