Etätyö

Etätyö kiinnostaa erityisesti korkeasti koulutettuja

Katariina Helén Etusivu - työnhakuvinkit, Muita uravinkkejä

Etätyön suosio on ollut kasvussa jo vuosia ja vuosi 2020 on pistänyt oikein kunnolla vauhtia rattaisiin. Monet yritykset ovat tilanteen pakottamina joutuneet laittamaan etätyöt kokeiluun ja työntekijät ovat päässeet maistamaan, millaista etätyö oikeasti on.

Kaikki työntekijät eivät kuitenkaan näytä olevan aivan yhtä innostuneita etätyömahdollisuuksista, vaan innostus etätyöhön näyttää painottuvan tiettyyn ihmisryhmään. Kevään ja kesän 2020 aikana toteutetussa kävijätutkimuksessamme kävi ilmi mielenkiintoinen seikka; ihmisen koulutustaso näyttää suoraan vaikuttavan siihen, kuinka paljon etätyömahdollisuudet kiinnostavat.

Koulutustaso vaikuttaa etätyön kiinnostavuuteen

Tutkimustuloksistamme kävi ilmi, että mitä korkeammin koulutettu ihminen on, sen todennäköisempää on, että häntä kiinnostaa työskennellä ainakin osin etänä. Pelkän peruskoulutaustan omaavista henkilöistä vain 53 % oli kiinnostunut työskentelemään ainakin osin etänä, kun ylemmän korkeakoulututkinnon omaavilla henkilöillä luku oli huimat 92 %. Kyseessä on siis todella merkittävä ero. Alla on vielä eriteltynä eri koulutustasojen omaavien henkilöiden prosentuaalinen kiinnostus etätyöhön.

Kuinka monta prosenttia vastaajista on kiinnostunut työskentelemään ainakin osittain etänä korkeimman suoritetun tutkinnon mukaan jaoteltuna:

  • Peruskoulu 53 %
  • Ammattitutkinto, ylioppilas tai yhdistelmätutkinto
    • Ammattitutkinto 46 % (suurella osalla etätyö ei ollut mahdollinen)
    • Ylioppilas 76 %
    • Yhdistelmätutkinto 63 %
  • Korkeakoulututkinto (AMK ja kandidaatti) 82 %
  • Ylempi korkeakoulututkinto (YAMK ja maisteri) 92 %

Listasta näkee selvästi, kuinka koulutustaso vaikuttaa etätyön kiinnostavuuteen. Korkeammin koulutetut henkilöt ovat keskimäärin huomattavasti kiinnostuneempia etätyömahdollisuuksista, kuin matalasti koulutetut.

Tähän voi vaikuttaa useampi tekijä. Voi olla, että korkeammin koulutetut ovat keskimäärin kunnianhimoisempia kuin matalasti koulutetut, jolloin olisi ymmärrettävää, että he myös kaipaisivat enemmän kontrollia ja vapautta omaan työntekoonsa. Voi myös olla, että korkeammin koulutetut näkevät etätyön mahdollisuuden realistisempana vaihtoehtona kuin matalasti koulutetut.

Kaikilla aloilla etätyö ei ole mahdollista

Merkittävänä huomiona on mainittava, että monilla aloilla etätyöt eivät ole välttämättä mahdollisia. Jotta kyselymme tilastot eivät antaisi vääristäviä lukuja, vastaajilla oli etätyökiinnostusta tiedustelevassa kysymyksessä mahdollisuus vastata myös, että etätyöt eivät ole heidän alallaan mahdollisia.

Ammattitutkinnon suorittaneilla olikin huomattavasti muita koulutusryhmiä todennäköisempää se, ettei heidän alallaan ole mahdollisuutta etätyöhön. Tämä on ymmärrettävää, sillä monista ammattikoulututkinnoista valmistutaan ammattiin, joka on suoritettava työpaikalla, kuten esimerkiksi lähihoitaja, ajoneuvoasentaja, kosmetologi tai sähköasentaja. On siis ymmärrettävää, että heidän kohdallaan kiinnostus etätyöhön on muita koulutusryhmiä pienempi. Katso tarkemmin, millä aloilla halutaan työskennellä etänä ja millä aloilla työpaikalla.

Etsitkö etätöitä? Löydät etätyöpaikat helposti Rekrytointi.comista. Valitse työsuhteen tyypiksi ”etätyö” ja löydät ne työpaikat, joita on mahdollista tehdä etänä. Käy kurkkaamassa kaikki etätyöpaikat!

Teetkö etätöitä? Käy lukemassa vinkkejä, joilla teet etätyöskentelystä tehokkaampaa ja sujuvampaa.

Luitko jo nämä jutut?

Avoimet työpaikat

Hae työpaikkoja osoitteessa rekrytointi.com

Avoimet koulutuspaikat

Hae avoimia koulutuspaikkoja osoitteessa rekrytointi.com