goteborgs universitet

Är dina framtidsplaner oklara? – Har du tänkt studera i Sverige?

Rekrytointi.com Andra karriärtips

Många ungdomar funderar på sina framtidsplaner, särskilt när hösten tillstundar. För den ena är det kanske svårt att hitta intressant utbildningsprogram, och den andra fick inte studieplats. Men lösningen kan vara oväntad nära: att studera i Sverige. I Finlands grannland finns det flera olika utbildningsprogram i universitet och högskolor. 39 högskolor och universitet får utfärda svenska examina i Sverige. Studerandet …

liitto

Frivilligt arbete inom någon förening kan ge värdefull arbetserfarenhet

Rekrytointi.com Andra karriärtips

Det är ofta väldigt svårt för en ungdom att få den första arbetsplatsen: om man inte har arbetserfarenhet, får man inget arbete. När man inte har ett arbete, får man ingen arbetserfarenhet. Det finns ett väldigt bra sätt att bryta den här onda cirkeln på: frivilligt arbete. Man kan få arbetserfarenhet till exempel genom att samla pengar inom den egna …

Skaffa jobb i Norden

Rekrytointi.com Andra karriärtips

Vill du arbeta i något nordiskt land? Eller lära sig nordiska språk? Nordjobb kan vara ett bra alternativ för dig! Syftet med Nordjobb är att stärka och utveckla det nordiska samarbetet. Norjobb sprider kunskap om de nordiska länderna; deras språk, kultur, historia och samhällsliv. Nordjobb erbjuder sommarjobb med bostad för ungdomar i ett annat nordiskt land. Nordjobb är inte bara …

Vad skall man göra då man kommer till en ny arbetsplats

Rekrytointi.com Andra karriärtips

Det är alltid litet spännande när man börjar jobba på en ny arbetsplats. I artikeln finns tips att vad borde man göra och fundera när man kommer till den nya arbetsplatsen. 1. Gör alltid upp ett skriftligt arbetsavtal. Om det är möjligt, be om en skriftlig beskrivning av din verksamhetsbild eller åtminstone en beskrivning av dina centralaste ansvarsområden. 2. Speciellt …