Hur hittar man den första arbetsplatsen?

Rekrytointi.com Arbetssökning

Hur ska man söka arbete när man har ingen eller väldigt lite erfarenhet? De flesta unga arbetssökare påträffas av detta problem. När du ska söka ditt första arbete är det viktigt att komma ihåg vissa grundprinciper. Ditt CV borde innehålla åtminstone följande aspekter. Utbildning. Vad kan du bäst? Dina hobbyn och intressen. Hur kan dessa bidra till arbete? Beskriv dig …

Hur skriva en fungerande direktansökan?

Rekrytointi.com Arbetssökning

Man kan och skall söka jobb fastän det inte finns något utannonserat. I allmänhet lyckas just sådana här ansökningar bäst. Hur fungerar en skriftlig direktansökan i bästa fall? Besluta först vad du vill jobba med. Du får absolut inte till stånd en fungerade direktansökan om du inte själv vet vad du i fortsättningen vill göra. Den här saken måste du …

Telefonen i arbetssökandet

Rekrytointi.com Arbetssökning

Nuförtiden är det på modet att använda internet och e-post då man söker jobb. Det är skäl att komma ihåg också den gamla hederliga telefonen. Om du använder den på rätt sätt är den troligtvis ditt bästa vapen i jakten på ett jobb. När man blir tvungen att ta kontakt eller prata om en viktig angelägenhet som en arbetsplats känner …

study in Finland

En bra arbetsansökan

Rekrytointi.com Arbetssökning

Arbetsansökan är kanske den första möjligheten att berätta om ditt kunnighet till arbetsgivaren. Vad innehåller en bra arbetsansökan vanligtvis? 1. En rubrik som talar om vilken uppgift du söker. 2. De centralaste sakerna att varför du är intresserad av uppgiften och varför du lämpar dig för den. 3. En kort beskrivning av ditt nuvarande eller senaste jobb: dina uppgifter, dina …

työhaastattelukysymykset

Tips för en arbetsintervju

Rekrytointi.com Arbetssökning

Det lönar sig att ta ut allt av arbetsintervjun – fastän du inte skulle få jobbet är varje intervju värdefull träning för framtiden. Även den värsta situation lönar det sig att ta lärdom av. Till exempel intervjuarens aggressiva beteende kan bero på det att arbetsgivaren vill testa sökandes förmåga att tåla stress. Nästan lika svår är situationen om du möter …