Hur man hittar ett bra företagsnamn

Rekrytointi.com För företagsgrundare

En av de svåraste delarna i planläggnings- och grundningsfaserna är att hitta på ett fungerande namn för företaget. Ett bra namn är ett trumfkort i försäljnings- och marknadsföringssyften. I denna artikel har vi samlat ihop många idéer och knep för att underlätta finnandet av bra företagsnamnet. Tänk på följande saker före du börjar söka namnet: Hurdana produkter eller tjänster säljer …

Börjande företagare: Undvika de värsta fallgroparna

Rekrytointi.com För företagsgrundare

Det finns risker och många otydliga saker när man grundar ett företag. I följande artikel finns det råd för börjande företagare. Ett av de största problemen för företagsgrundare är att man inte förstår, att det tar mycket tid och arbete att bli företagare. Företagsgrundaren har en bra idé, men det finns ingen erfarenhet om det praktiska. Man måste kunna sköta …