Työharjoittelu ulkomailla

Kansainvälinen työharjoittelu tarjoaa mahdollisuuden päästä ulkomaiseen yritykseen tai organisaatioon joko kesätöihin tai pidempään työsuhteeseen. Harjoitteluaikojen pituudet vaihtelevat yleensä muutamasta kuukaudesta puoleentoista vuoteen. Yhä useammat suomalaiset oppilaitokset ovat mukana kansainvälisissä harjoittelijavaihto-ohjelmissa. Niihin voivat hakea perustutkintovaiheessa olevat opiskelijat, mutta jotkin ohjelmat on tarkoitettu myös vastavalmistuneille ja jatko-opiskelijoille. 

Harjoittelupaikkoja on runsaasti Euroopan maissa, mutta joitain paikkoja on tarjolla kauempanakin. Työharjoittelun tarkoituksena on tukea opintoja ja tarjota käytännön tilaisuus kokeilla käytännön työelämää kansainvälisessä ympäristössä sekä vahvistaa tätä kautta harjoittelijan ammatillista osaamista omaa koulutusta vastaavissa tehtävissä. Työharjoittelu tarjoaa myös oivan tilaisuuden päästä tutustumaan tietyn maan elämäntyyliin, kulttuuriin ja ihmisiin. Harjoittelun avulla voi saada arvokkaan kansainvälisen kontaktiverkoston sekä vahvistaa kielitaitoaan. Kansainvälinen työkokemus on sitä paitsi hieno lisä CV:ssä. Tähän artikkeliin olemme listanneet tahoja, jotka välittävät työmahdollisuuksia tai joihin voit suoraan hakea harjoitteluun tai töihin.

CIMO

Kansainvälisen henkilövaihdon keskuksella CIMOlla on runsaasti vaihto-ohjelmia eri aloilta. Joka vuosi lähes tuhat suomalaista saa CIMOn kautta harjoittelupaikan ulkomailla. CIMOn kautta voi hakea harjoittelupaikkoja opiskelijan pää- tai sivuaineen mukaan. Monien harjoitteluohjelmien edellytys on se, että työharjoittelun voi hyväksyä osaksi omia opintojaan. Harjoittelu on palkallinen niin, että joko työnantaja maksaa harjoittelijalle palkkaa tai opiskelija saa harjoittelusta CIMOn apurahaa. Apurahaa on on mahdollista saada ainoastaan silloin, kun harjoittelupaikka on hankittu CIMOn kautta. CIMOn kautta voi saada myös työpaikan.

Monipuolista tietoa eri harjoittelupaikoista, -ohjelmista ja muista työharjoitteluun liittyvistä kysymyksistä löytää CIMOn sivuilta.

Leonardo da Vinci – Euroopan unionin ammatillisen koulutuksen ohjelma

Leonardo da Vinci on EU:n koulutusohjelma, jonka tavoitteena on kehittää ammattillista koulutusta sekä oppilaitosten ja työelämän välistä yhteistyötä. Leonardo-ohjelma on suunnattu erityisesti ammattin opiskeleville sekä jo työelämässä oleville henkilöille.

Lisätietoja Leonardo-ohjelmasta löydät täältä.

Harjoittelu kansainvälisissä organisaatioissa ja EU:n elimissä

Euroopan komissiossa, Euroopan parlamentissa, Euroopan unionin neuvostossa, alueiden komiteassa, Euroopan unionin tuomioistuimessa, Euroopan neuvostossa ja YK:ssa sekä useissa kansainvälisissä järjestöissä mm. Aasiassa, Afrikassa ja Amerikassa on tarjolla työharjoittelupaikkoja korkeakouluopiskelijoille ja vastavalmistuineille useilta aloilta. Harjoittelun kesto näissä organisaatioissa vaihtelee kuukaudesta puoleen vuoteen. Vaatimuksena on kotimaisten kielten hallitsemisen lisäksi on ainakin yhden virallisen EU-kielen hyvä ja toisen tyydyttävä osaaminen. Lisäksi Suomen suurlähetystöt hakevat jatkuvasti harjoittelijoita eri puolille maailmaa.

Lisää tietoa harjoittelupaikoista kansainvälisissä organisaatioissa ja EU:n elimissä saa seuraavista linkeistä:

Euroopan komission harjoittelupaikoista vastaava toimisto
Euroopan komission Suomen edustajisto
Euroopan parlamentti
EU:n talous- ja sosiaalikomitea
Euroopan Unionin neuvosto eli ministerineuvosto
EU:n alueiden komitea
Euroopan neuvosto
Euroopan unionin tuomioistuin
Suomen YK-liitto
Kehitysyhteistyöhön liittyviä harjoittelupaikkoja

IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience)

IAESTE on itsenäinen voittoa tavoittelematon järjestö, jonka kansainvälistä harjoitteluohjelmaa koordinoi meillä CIMO. IAESTE tarjoaa vuosittain noin 50 harjoittelupaikkaa teknisten, luonnontieteellisten, kaupallisten ja hallinnollisten alojen opiskelijoille. IAESTE-harjoittelut sijoittuvat useimmiten kesäaikaan. Harjoittelusta saa pientä palkkaa, joka kattaa asumiskustannukset kohdemaassa.

Lisätietoja IAESTE- järjestön harjoittelupaikoista löydät täältä.

Experience International

Metsätieteiden ja ympäristöalojen opiskelijoille on tarjolla paikkoja tämän yksityisen harjoitteluohjelman puitteissa USA:n luoteisissa osavaltioissa. Palkka kattaa peruselinkustannukset, työnantaja tarjoaa asumisen ja ruokailun. Työpaikkoja on tarjolla muun muassa maatiloilla, viinitarhoilla, golf-kentillä ja taimitarhoilla.

Järjestön kotisivut löytyvät täältä.

Kesätyö ja vapaaehtoistyö

Kun hakee ulkomaille kesätöihin, pääsee kartuttamaan kokemuspiiriään ja kielitaitoaan. Usein kesätyöt eivät kuitenkaan korvaa opintoihin liittyvää pakollista harjoittelua, ellei kyse ole nimenomaan kieliharjoittelusta.

Nordjobb on Pohjola-Nordenin pohjoismaalaisille tarkoitettu kesätyöohjelma, joka tarjoaa työpaikkoja Norjasta, Ruotsista, Tanskasta, Islannista, Färsaarilta ja Grönlannista. Työ voi kestää kuukaudesta viiteen kuukauteen, ja se sijoittuu yleensä kesäaikaan. Työntekijät saavat asunnon ja pientä palkkaa, jolla voi maksaa vuokran, matkakustannukset ja elämisen. Työntekijöiltä edellytetään hyvää ruotsin kielen taitoa. Haku tapahtuu  Nordjobbin verkkosivuilla.

Allianssilla on paljon nuorisovaihto-ohjelmia, joiden kautta voi hakea esimerkiksi au pair -työhön, hotellityöhön, lasten leiriohjaajaksi tai työleireille vapaaehtoistyöhön ympäri maailmaa. Hakuajat vaihtelevat ohjelman mukaan. Lisätietoja Allianssin vaihto-ohjelmista saat täältä

ICYE (Maailmanvaihto ry)

Maailmanvaihdon nuoret tekevät vapaaehtoistyötä paikallisten ihmisten kanssa kansalaisjärjestöissä ja yhteisöissä.
ICYE on voittoa tavoittelematon, nuorten itsensä rakentama kansalaisjärjestö. Maailmanvaihto ry:n kotisivuille pääset tästä.

Lisätietoja ulkomailla työskentelymahdollisuuksista saat muun muassa seuraavista osoitteista:

TE-palvelut.fi 
Opintotuesta kansainvälistä harjoittelua varten
Vero-ohjeita kansainvälisiin tilanteisiin.