Henkilötietolain (523/99) 10§ mukainen rekisteriseloste LAURA Rekrytointi Oy:n markkinointirekisterille

1 Rekisterinpitäjä

LAURA Rekrytointi Oy (Y-tunnus 1478557-4)
Pasilankatu 2
00240 Helsinki
Rekrytointi.com

2 Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö

Pekka Miettinen
LAURA Rekrytointi Oy
puh. 044 770 0560, 050 460 6660
Email: etunimi.sukunimi@rekrytointi.com

3 Rekisterin nimi

LAURA Rekrytointi Oy:n markkinointirekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tietoja käytetään LAURA Rekrytointi Oy:n tuotteiden, palveluiden ja tapahtumien suoramarkkinointiin. Henkilöt voivat omalla suostumuksellaan antaa tietonsa LAURA Rekrytointi Oy:n markkinointirekisteriin. (Henkilötietolain 8§.)

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • Nimi
 • Organisaatio ja asema
 • Organisaation osoitetiedot
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Henkilön luovuttamat muut tiedot
 • IP-osoite
 • Selain
 • Tiedot uutiskirjeiden avaamisesta
 • Tiedot uutiskirjeiden klikkaamisesta
 • Tieto uutiskirjeen perumisesta (markkinointikielto)
 • Henkilötietojen tietolähde
 • Tietojen tallennusajankohta

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Markkinointirekisterin tiedot saadaan asiakassuhteen kautta, LAURA Rekrytointi Oy:n verkkosivuilta (yhteydenottolomakkeet, materiaalilataukset, uutiskirjeen tilauslomakkeet) ja LAURA Rekrytointi Oy:n tapahtumiin ilmoittautumisista.

7 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Rekisterin tietoja käsitellään pääsääntöisesti EU:n sisällä. Tapauskohtaisesti rekisterin tietoja voidaan siirtää EU:n ulkopuolelle, jos esim. sähköpostimarkkinoinnissa käytetään EU:n ulkopuolista palveluntarjoajaa. Markkinointirekisteriin tallennetut tiedot on rajoitettu LAURA Rekrytointi Oy:n sisäiseen käyttöön.

8 Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttöoikeus on vain niillä LAURA Rekrytointi Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

9 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on Henkilötietolain 26§ mukaisesti oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriyhdyshenkilölle.

Lähetä tämä ystävällesi