Päivitetty 24.5.2018

Tämä tietosuojaseloste koskee Rekrytointi.com -palvelua ja palveluun tallennettuja henkilötietoja. Henkilötietoja käsitellään tämän tietosuojaselosteen, Suomen lainsäädännön ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. Tätä tietosuojaselostetta päivitetään tarpeen vaatiessa. Tiedotamme muutoksista vain, jos ne ovat merkittäviä tai sovellettava laki niin edellyttää.

Sisältö

1. Rekisterinpitäjä
2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus sekä käsittelyn oikeusperuste
3. Tietojen käsittelijät
4. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
5. Henkilötietojen säilytysaika
6. Rekisterin tietosisältö
7. Muualta kuin rekisteröidyltä saadut henkilötiedot
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
9. Rekisteröidyn oikeudet ja niiden käyttö
10. Päätöksenteko ja profilointi
11. Evästekäytännöt

1. Rekisterinpitäjä

LAURA Rekrytointi Oy

Y-tunnus: 1478557-4
puh. +358 44 7700 560
info@rekrytointi.com

Yhteyshenkilö:

Pekka Miettinen
etunimi.sukunimi@rekrytointi.com

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus sekä käsittelyn oikeusperuste

Rekrytointi.com -palveluun tallennettujen henkilötietojen avulla tuemme käyttäjiemme työuran kehitystä sekä asiakkaidemme liiketoimintaa. Autamme hakijoita löytämään oikean työpaikan, sopivaa koulutusta tai yrittäjyysmahdollisuuksia. Asiakkaitamme autamme löytämään sopivia työntekijöitä, yrittäjiä tai koulutukseen osallistujia. Käyttäjät voivat halutessaan luoda käyttäjätunnuksen palveluun. Käyttäjätunnuksen luominen edellyttää henkilötietojen luovuttamista palvelun käyttötarkoituksiin, joita ovat mm. hakuvahti ja työ- tai koulutuspaikan hakeminen sekä ilmoituksen ostaminen ja luonti.

LAURA Rekrytointi Oy käyttää henkilötietoja myös asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen, liiketoiminnan normaaliin suunnitteluun ja kehittämiseen, tiedottamiseen, markkinointiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin sekä analysointiin ja tilastointiin.

Perusteita henkilötietojen käsittelylle:

  1. Rekisteröitynyt käyttäjä: Käsittely perustuu sopimukseen käyttäjän ja LAURA Rekrytointi Oy:n välillä (GDPR artikla 6. 1b).
  2. Ilmoituksesta suoraan avautuvan hakulomakkeen täyttäminen: Käsittely perustuu sopimuksen (työsopimus tai koulutusilmoittautuminen) tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseen rekisteröidyn pyynnöstä (GDPR artikla 6. 1b). Näissä tapauksissa sopimuskumppani on ilmoituksesta vastaava taho.
  3. Ilmoitukset: Työpaikka- ja koulutusilmoitukset sisältävät ilmoittajien niihin mahdollisesti syöttämiä henkilötietoja. Näiden ilmoitusten henkilötietojen julkaisusta ja käsittelyoikeuksista vastaa ilmoituksen laatinut taho ja käsittely perustuu sopimukseen (GDPR artikla 6. 1b).

3. Tietojen käsittelijät

LAURA Rekrytointi Oy käsittelee pääsääntöisesti henkilötietoja itse ja palvelun kehittämis- ja ylläpitotyö tehdään omien asiantuntijoiden toimesta. LAURA Rekrytointi Oy käyttää kuitenkin valittuja alihankkijoita, joiden avulla mahdollistetaan palvelun tiettyjen osien toteuttaminen: palvelinalustasta vastaa DataCenter Finland Oy ja ilmoitusten ostamiseen liittyvän maksupalvelun tarjoaa Paytrail Oyj (Paytrailin tietosuojaseloste: https://www.paytrail.com/tietosuojaseloste-paytrailin-maksupalvelu).

4. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Palveluun tallennettuja tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle LAURA Rekrytointi Oy:n toimesta. Kaikki palveluun liittyvä tieto sijaitsee Suomessa olevilla palvelimilla.

LAURA Rekrytointi Oy ei kuitenkaan ota kantaa mihin tiedot voivat päätyä seuraavissa tapauksissa:

  • Sivustolla julkaistuissa ilmoituksissa voi olla ilmoittajien antamia henkilötietoja, jotka ovat osa julkisten ilmoitusten tietoja. Ilmoitus ja siinä olevat henkilötiedot ovat kenen tahansa luettavissa ja tallennettavissa missä päin maailmaa tahansa.
  • Osaan ilmoituksista voi lähettää hakemuksen palvelun hakulomakkeen kautta. Tällöin lomakkeen tiedot lähetetään eteenpäin sähköpostilla ilmoittajan ilmoitukseen liittämään sähköpostiosoitteeseen.
  • Sivuston palvelinalustatoimittajan DataCenter Finland Oy:n tallennnusjärjestelmien laitehuoltoja saatetaan tehdä EU:n ulkopuolelta.
  • LAURA Rekrytointi Oy:n sähköpostimarkkinoinnissa käyttämään Mautic Cloud -työkaluun saatetaan tehdä tuotekehitys- ja huoltotöitä EU:n ulkopuolelta.

5. Henkilötietojen säilytysaika

Rekrytointi.com -palveluun tallennettuja henkilötietoja säilytetään lähtökohtaisesti niin kauan kuin tietojen käsittelylle on tarvetta. Tietoja poistetaan, kun ne eivät enää ole rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tai muuten tarpeellisia. Rekisteröityneen käyttäjän tiedot poistetaan palvelusta puolentoista vuoden päästä, jos käyttäjä ei ole ollut aktiivisena. Ilmoituksesta avautuvalla palvelun hakemuslomakkeella lähetetyn hakemuksen lokitiedot poistetaan 3 kuukauden päästä. Myös yli vuoden vanhoista ilmoituksista poistetaan henkilötietoja sisältävät osiot. LAURA Rekrytointi Oy ei kuitenkaan poista sellaista tietoa, jonka säilyttämiseen liittyy esim. lain vaatimia vaatimuksia (esimerkiksi kirjanpitolaki). Tällaisia ovat esim. verkkokaupan ostotiedot.

6. Rekisterin tietosisältö

Kerättävät ja tallennettavat tiedot vaihtelevat Rekrytointi.com -sivustolla palvelukohtaisesti ja ne ilmenevät palvelun käytön yhteydessä. Rekisteriin tallentuu kaikki ne tiedot, jotka käyttäjä itse antaa itsestään.

Tallennettavat tiedot voivat esimerkiksi olla:

Peruskäyttäjä: nimi, sähköpostiosoite, hakukriteerit hakuvahdissa, palveluiden käyttöä koskevat tiedot ja hakemusviesti.

Ilmoituksen ostava käyttäjä: ilmoittajan yhteyshenkilön perustiedot sekä ilmoittajayrityksen tai -organisaation perustiedot: nimi, ammatti/titteli, puhelinnumero, sähköpostiosoite, y-tunnus, laskutustiedot, maksutiedot ja tilaustiedot.

Yhteydenottolomakkeen lähetys: Yhteydenottoon liittyvä tieto kuten nimi, sähköpostiosoite, muut yhteystiedot ja yhteydenottoon liittyvä asia.

7. Muualta kuin rekisteröidyltä saadut henkilötiedot

Henkilötietoja voidaan saada muulla tavalla kuin suoraan rekisteröidyltä itseltään. Tällaisia henkilötietoja ovat ilmoituksissa esimerkiksi yhteyshenkilöiden tai muiden henkilöiden tiedot, kun ilmoituksen on jättänyt eri henkilö tai ilmoitukset tulevat integraation kautta esim. asiakkaan julkaisujärjestelmästä. LAURA Rekrytointi Oy ei erikseen varmista tai pyydä suostumusta näiden henkilötietojen käsittelyyn, koska asian varmistaminen jokaisen ilmoituksen kohdalla aiheuttaa kohtuuttoman suuren työn asian hoitamiseen.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Palvelussa on toteutettu riittävät ja asianmukaiset organisatoriset ja tekniset ratkaisut palvelussa olevien henkilötietojen suojaukseen. Tietojen säilytykseen käytettävien palvelinlaitteistojen fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Palvelinympäristön toimittajalla DataCenter Finland Oy:lla on ISO-27001 -tietoturvasertifikaatti. Tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Palvelun tiedot varmuuskopioidaan säännöllisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen.

Koko Rekrytointi.com -sivusto käyttää TLS-salausta käyttäjän päätelaitteen ja verkkopalvelun välisen tietoliikenteen suojaamiseen. TLS-salausta käyttävän verkkopalvelun tunnistaa useimmiten selaimen osoitekentän vieressä olevasta lukon kuvasta sekä HTTPS-alkuisesta osoitteesta.

9. Rekisteröidyn oikeudet ja niiden käyttö

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa ja korjata häntä koskevat palveluun tallennetut tiedot. Palvelu mahdollistaa kattavasti palveluun tallennettujen tietojen tarkastelun ja muokkauksen, kun käyttäjä kirjautuu palveluun käyttäjätunnuksellaan.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia henkilötietojen poistamista tai niiden käsittelyn rajoittamista, elleivät LAURA Rekrytointi Oy:n oikeutetut edut tai laissa asetetut vaatimukset sitä estä. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus siirtää tietonsa järjestelmästä toiseen. Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän kokee, että LAURA Rekrytointi Oy on käsitellyt hänen henkilötietojaan lain ja EU:n tietosuoja-asetuksen vastaisesti.

Tarvittavat yhteydenotot tai kysymykset näihin oikeuksiin liittyen tulee esittää osoitteeseen info@rekrytointi.com. LAURA Rekrytointi Oy varaa oikeuden pyytää lisätietoja sekä varmistaa tarvittaessa henkilöllisyyden. Yhteydenottoihin vastataan kuukauden sisällä.

10. Päätöksenteko ja profilointi

Rekrytointi.com -sivustolla ei tehdä kerättyihin henkilötietoihin liittyen automaattista päätöksentekoa.

Rekrytointi.com -sivustolla kerätään erilaista analytiikkatietoa. Tätä tietoa käytetään tilastotietojen keräämiseen palvelun käytöstä ja mainonnan mittaamiseen sekä auttamaan palvelun kehittämisessä. Analytiikkatietoa kerätään erilaisten kolmansien osapuolten palveluilla:

Google Analytics: Google Incin (Google) ylläpitämä web-analytiikkapalvelu, jonka avulla seuraamme sivustomme käyttöä ja kävijämääriä. Katso lisää Google Analyticsin tietosuojasta: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fi

Clicky: Roxr Software Ltd:n ylläpitämä web-analytiikkapalvelu, jonka avulla teemme kävijäseurantaa. Katso lisää Clickyn tietosuojasta: https://clicky.com/terms

Hotjar: Hotjar Ltd:n ylläpitämä web-analytiikkapalvelu, jonka avulla saamme tietoa siitä, miten sivuston käyttäjät käyttävät sivustoa ja voimme tämän mukaan parantaa palveluamme. Katso lisää Hotjarin tietosuojasta: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

Snoobi: Fonecta Oy:n ylläpitämä web-analytiikkapalvelu, jonka avulla seuraamme sivuston käyttöä ja kävijämääriä.

Facebook pikseli: Käytetään mainonnan kohdentamiseen. Lue lisää Facebookin mainosasetuksista: https://www.facebook.com/help/109378269482053?helpref=hc_global_nav

SurveyMonkey: Käytetään palautekyselyn sekä ajoittaisten tutkimuskyselyiden toteuttamiseen.

Lisäksi palvelussa käytetään seuraavia palveluita: Google Maps ja reCaptcha.

11. Evästekäytännöt

Rekrytointi.com -sivustolla käytetään evästeitä eli cookie-toimintoja. Eväste on internet-selaimen käyttäjän laitteelle tallentama pieni tiedosto. Käyttämällä Rekrytointi.com -sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lisää evästeistä voit lukea täältä (https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus/palveluidenturvallinenkaytto/evasteet.html). Rekrytointi.com -sivustolla käytettävät evästeet eivät tallenna käyttäjästä henkilökohtaista dataa. Evästeitä käytetään ainoastaan mahdollisimman sujuvan palvelukokemuksen tarjoamiseksi sekä analytiikkatarkoituksiin. Kehitämme palveluita analytiikan avulla ja kohdennamme markkinointia. Selaimen asetuksista on mahdollista kytkeä eväste-toiminto pois käytöstä, mutta on hyvä huomioida, että osa sivuston toiminnosta kuten esim. kirjautuminen ja ostotoiminnot, vaativat evästeet.

Lähetä tämä ystävällesi