Sisältö

1     Rekrytointi.com rekisteriseloste 

1.1         Rekisterin nimi

1.2         Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

1.3         Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja näihin liittyvistä tiedoista  4

1.4         Säännönmukaiset tietolähteet 

1.5         Tietojen säilytys 

1.6        Tietojen luovutus 

1.7         Tietojen luovutus ja siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle  

1.8         Rekisterin suojauksen periaatteet 

1.8.1      Manuaalinen aineisto  

1.8.2      Sähköisesti tallennetut tiedot 

1.9         Rekisteröidyn tarkastusoikeus 

1.10       Rekisteröidyn oikaisuoikeus 

1.11       Rekisteröidyn kielto-oikeus 

1.12       Evästeet 

 

1      Rekrytointi.com rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

LAURA Rekrytointi Oy
Pasilankatu 2
00240 Helsinki
Puh. +358 44 7700 560
E-mail: info@rekrytointi.com

Rekisteriasioista vastaava henkilö tai yhteyshenkilö

Pekka Miettinen
LAURA Rekrytointi Oy
Pasilankatu 2
00240 Helsinki
Puh. +358 44 7700 560

1.1    Rekisterin nimi

LAURA Rekrytointi Oy:n rekrytointipalvelun rekisteri

 

1.2    Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen avulla pyrimme auttamaan asiakkaitamme löytämään sopivia työntekijöitä tai koulutukseen osallistujia. Rekrytointi.com -sivuston käyttäjät (yksityinen käyttäjä tai ilmoittajat) voivat omalla suostumuksellaan luoda käyttäjätunnuksen palveluun. Käyttäjätunnuksen luominen edellyttää tietojen luovuttamista palvelun käyttötarkoituksiin, joita ovat ilmoituksen ostaminen ja luonti, hakuvahti ja työ- tai koulutuspaikan hakeminen.

LAURA Rekrytointi Oy käyttää tietoja myös asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen, henkilöiden ja työ- tai koulutuspaikkojen yhteen saattamiseen, tiedottamiseen, markkinointiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin sekä analysointiin ja tilastointiin.

 

1.3    Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja näihin liittyvistä tiedoista

Kerättävät ja tallennettavat tiedot vaihtelevat Rekrytointi.com -sivustolla palvelukohtaisesti ja ne ilmenevät palvelun käytön yhteydessä. Rekisteriin tallentuu kaikki ne tiedot, jotka käyttäjä itse antaa itsestään.

Tallennettavat tiedot voivat esimerkiksi olla:

Ilmoittaja: ilmoittajan yhteyshenkilön perustiedot sekä ilmoittajayrityksen tai -organisaation perustiedot: nimi, ammatti/titteli, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yritystunnus, ly-tunnus, laskutustiedot, maksutiedot, tilaustiedot.

Yksityinen käyttäjä: nimi, yhteystiedot, puhelinnumero, sähköposti, mahdolliset luvat ja suostumukset, kiinnostuksen kohteet, palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot, työpaikan hakemusviesti.

 

1.4    Säännönmukaiset tietolähteet

Pääasiallisena tietolähteenä on käyttäjä itse.

 

1.5    Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään niin kauan, kuin Rekrytointi.com -sivusto on toiminnassa tai käyttäjä pyytää poistamaan tietonsa.

 

1.6        Tietojen luovutus

Tietoja luovutetaan rekisteröidyn suostumuksella suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja muihin vastaaviin selvityksiin.

Jos rekisteröity käyttää Rekrytointi.com -sivuston ominaisuutta hakea työ- tai koulutuspaikkaa palvelun tarjoaman hakemusominaisuuden avulla, siirtyvät ominaisuudessa näkyvät tiedot ilmoituksen ilmoittajalle.

 

1.7    Tietojen luovutus ja siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Mikäli rekisteröity haluaa hyödyntää käyttäjäprofiilinsa tietoja työ- tai koulutuspaikan hakemiseen, tällöin tiedot siirtyvät ilmoittajalle, joka saattaa olla Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

 

1.8    Rekisterin suojauksen periaatteet

 

1.8.1      Manuaalinen aineisto

Manuaalista aineistoa ei ole.

 

1.8.2      Sähköisesti tallennetut tiedot

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Rekisteri sijaitsee konesalin palvelimella, jonne pääsy asiattomilta on estetty. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. Rekisteristä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot. Myös varmuuskopiota säilytetään lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

 

1.9    Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina rekisterinpitäjälle.

 

1.10 Rekisteröidyn oikaisuoikeus

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää rekisterinpitäjälle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

 

1.11 Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee esittää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle.

 

1.12 Evästeet

Rekrytointi.com -sivustolla käytetään evästeitä eli cookie-toimintoja. Eväste on internet-selaimen käyttäjän laitteelle tallentama pieni tiedosto. Käyttämällä Rekrytointi.com -sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lisää evästeistä voit lukea täältä (https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus/palveluidenturvallinenkaytto/evasteet.html). Rekrytointi.com -sivustolla käytettävät evästeet eivät tallenna käyttäjästä henkilökohtaista dataa. Evästeitä käytetään ainoastaan, jotta voidaan tarjota käyttäjälle mahdollisimman sujuva palvelukokemus. Lisäksi ostotoiminnot vaativat evästeitä. Kehitämme palveluita tämän käyttäjäseurannan avulla ja kohdennamme markkinointia.

Lähetä tämä ystävällesi