Työmarkkinakuulumiset maailmalta

LAURA Rekrytointi Oy Uutishuone, Vinkkejä kv-rekrytointiin

The International Labor Organizationin tutkimus, “World Employment and Social Outlook: Trends 2017” kartoittaa maailmanlaajuista työmarkkinatilannetta. Tutkimuksesta selviää, että maailmanlaajuisen työttömyyden odotetaan nousevan jopa 3,4 miljoonalla vuosittain. Toinen merkittävä havainto paljastaa, ettei taloudellisen nousun ja kasvavien työmahdollisuuksien suhde vastaa toisiaan – ekspertit uskovat tilanteen vielä pahenevan.

Nousevat työttömyysluvut ovat pahimmillaan Etelä-Afrikassa, Namibiassa, Mosambikissa ja Botswanassa. Työttömyyden ennustetaan nousevan myös Arabian niemimaalla Jemenissä ja Omanissa sekä lisäksi Irakissa ja Espanjassa.

Työttömyysasteen vaihtelu

Yleisesti työttömyysaste nousee vain hieman kehittyneissä ja kasvavissa talouksissa. Euroopan Unionissa työttömyysaste kohosi lähes 11 prosenttiin vuonna 2013 ja nyt se näyttää hidasta laskua. Maailman työttömyysaste on laskenut asteittain noin 8,5 prosenttiin.

Työttömyysasteiden vertailussa tulee huomioida, että luvut eivät ole yksiselitteisiä, sillä työttömyysastetta mitataan eri tavoin. Esimerkiksi Euroopan ja Yhdysvaltojen tilastot eivät sisällä lomautettuja työntekijöitä, kun taas Kiinan tilastoissa heidät on laskettu mukaan.

Kouluttamattomien työntekijöiden kysyntä on vähentynyt jo vuosien ajan Euroopan Unionissa ja Yhdysvalloissa. EU:ssa tämä on vaikuttanut korkeisiin työttömyyslukuihin ja Yhdysvalloissa taas palkkoihin.

Tulevaisuuden näkymät

The World Economic Forumin tutkimuksesta paljastuu erimielisyyksiä teknologisen kehityksen vaikutuksesta työllisyyteen. Toiset varoittavat työvoiman siirtymisestä, kun taas toiset ennustavat rajattomia taloudellisia mahdollisuuksia. Asiantuntijat ovat kuitenkin yksimielisiä tekoälyn negatiivisesta vaikutuksesta työllisyyteen, vaikkakin lähivuosien tilanne ei ole katastrofaalinen. Spesialistit arvioivat perinteisen tuotannon ja teollisuuden aloilla työvoiman yleistä heikentymistä. Toiset taas uskovat teknologisen muutoksen enemmän täydentävän työvoimaa kuin korvaavan.

Asiantuntijat ovat myös yhtä mieltä siitä, että koulutusohjelmien tulisi vastata muuttuviin tulevaisuuden tarpeisiin. Asiantuntijoiden ennusteet ovat ristiriitaisia, mutta maailmantalouden tila ja työmarkkinoiden tulevaisuus ovat selvästi muuttumassa.

Lähde The Network


Rekrytointi.com oli mukana The Networkin ja Boston Consulting Groupin (BCG) laatimassa maailman suurimmassa työmarkkinatutkimuksessa, Global Talent Study:ssa (GTS). Lue lisää artikkelistamme!