Katso, millainen on hyvä etätyöntekijän CV!

Tavoitteena etätyö? Katso, millainen on hyvä etätyöntekijän CV!

Katariina Helén CV:n laadinta, Etusivu - työnhakuvinkit

Kun työnteko siirtyy työpaikalta ja esihenkilöiden valvovan silmän alta kotiin, työnteon eteen ilmestyy haasteita, joista työntekijän on selviydyttävä kunnialla. Etätyö vaatii työntekijältä ominaisuuksia ja taitoja, jotka eivät ole olleet työpaikalla työskennellessä täysi välttämättömyys. Mutta tulevatko nämä tarvittavat taidot esiin tavanomaisessa CV:ssä? Ei välttämättä. Undercover Recruiter listasi asioita, joihin työnantajat kiinnittävät huomiota CV:ssä etätyöntekijää etsiessään. Tutustu näihin ominaisuuksiin ja tuo niitä esiin omassa CV:ssäsi. Luo itsellesi hyvä etätyöntekijän CV!

Katso avoimet etätyöpaikat

Hyvä etätyöntekijän CV korostaa seuraavia ominaisuuksia

Sitoutuminen ja itsekuri

Etätyöntekijän tulee olla sitoutunut työn tekemiseen ja sen loppuun saattamiseen. Toisin sanoen etätyö vaatii yhdistelmän kiinnostusta ja itsekuria. Näitä ominaisuuksia täytyy löytyä silloin, kun työntekoa ei valvota ja ympärillä on paljon häiriötekijöitä.

Innokkuus ja intohimo

Sitoutumisen ja itsekurin lisäksi etätyöntekijällä tulee olla motivaatiota työntekoon. Heidän tulee haluta tehdä parhaansa myös ilman valvontaa ja haasteita kohdatessaan heidän täytyy itse löytää motivaatio työn loppuun saattamiseen. Etätyöntekijä ei tee töitään hyvin, jos hän ei ollenkaan nauti siitä mitä hän tekee. Tuo etätyöntekijän CV:ssä ilmi innostuksesi ja intohimo työhön.

Järjestelmällisyys ja ajanhallinta

Koska etätyöntekijää ei valvota samalla tavalla kuin työpaikalla työskentelevää, on etätyöntekijän johdettava itse itseään, organisoitava työtään fiksusti ja huolehdittava tehokkaasta ajanhallinnasta. On työntekijän omalla vastuulla varmistaa, että työt tulevat tehtyä kunnolla ja ajallaan. Järjestelmällisyys ja ajanhallinta ovat etätyöntekijän keskeisimpiä vaadittavia taitoja.

Huolellisuus

Etätyöntekijän odotetaan usein toimittavan loppuun asti valmis työ ja työn jälki ei välttämättä pääse samalla tavalla muiden nähtäviin kuin työpaikalla työskennellessä. Tästä syystä huolellisuus on erityisen tärkeä ominaisuus etätyöntekijällä. Taito keskittyä yksityiskohtiin, tarkistaa ja korjata oman työn jälki on erityisen tärkeää etänä työskennellessä.

Kommunikointitaidot

Etänä työskennellessä päivittäinen kommunikointi kollegojen ja esimiesten kanssa hiipuu olemattomiin, joka aiheuttaa haasteita tiedonkulkuun. Ehkä yllättäenkin, etätyöntekijöillä on oltava myös erinomaiset viestintätaidot. Vaikka etätyöntekijän ei ehkä tarvitse kommunikoida päivittäin tai edes raportoida säännöllisesti, tulee häneltä odottaa täsmällistä ja ytimekästä viestintää silloin, kun sitä tarvitaan. Etätyöntekijän on kyettävä kuvaamaan asioita napakasti, mutta kuitenkin riittävän selkeästi. Erityisesti tiimissä työskentelevien tulee osata kommunikoida kollegojen ja esimiesten kanssa esimerkiksi työprojektien etenemisestä sekä erilaisista ongelmista ja haasteista töiden keskellä.

Luottamustehtävät

Jos työnhakija on aiemmin toiminut jonkinlaisessa luottamus- tai vastuuasemassa, voidaan luottavaisemmin mielin uskoa, että hän kykenee myös etätyöhön. Esimerkiksi aiemmin esimiesasemassa työskennellyt henkilö on voinut näyttää kykynsä työskennellä menestyksekkäästi itsenäisesti ja vähäisessä valvonnassa.

Tekniset taidot

Etätyöskentely vaatii työntekijältä uudenlaisten järjestelmien ja ohjelmien käytön opettelua. Etätyöntekijän on esimerkiksi käytettävä, joskus useitakin, viestintä- ja yhteistyöalustoja. Lisäksi käytettäessä yrityksen järjestelmiä etänä, työntekijän tulee ymmärtää riittävästi kyberturvallisuudesta ja pilvipalveluista. 

Ongelmanratkaisutaidot

Etätyöntekijän CV:stä tulisi ihannetapauksessa käydä ilmi myös ongelmanratkaisutaidot. Kotona työskennellessä työntekijällä ei ole ketään ketä vetää hihasta viiden minuutin välein ja apua ei muutoinkaan ole välttämättä saatavilla nopeasti. Haasteita kohdatessaan työntekijän tulee osata käyttää omaa neuvokkuuttaan ongelman ratkaisemiseksi.

Taito työskennellä itsenäisesti

Menestyminen tiimityössä ei ole tae siitä, että työntekijä kykenee työskentelemään itsenäisesti ilman tiimin tukea tai että hän edes nauttii siitä. Etätyöntekijän CV:ssä kannattaa painottaa töitä, joissa näkyy kokemus myös itsenäisesti tehdystä työstä.

Aiempi kokemus etätyöstä

Aiempi kokemus etätyöstä on erittäin hyvä todiste siitä, että työntekijä kykenee menestyksekkäästi työskentelemään etänä. Mikäli aiempaa kokemusta ei ole, edellä mainitut kohdat auttavat vahvistamaan luottamusta siihen, että henkilö kykenee menestymään etätyössä.

Psst! Etsitkö etätöitä? Löydät etätyöpaikat helposti Rekrytointi.comista. Valitse työsuhteen tyypiksi ”etätyö” ja löydät ne työpaikat, joita on mahdollista tehdä etänä. Käy kurkkaamassa kaikki etätyöpaikat!

Lähde: Undercover Recruiter

Luitko jo nämä jutut?

Avoimet työpaikat

Hae työpaikkoja osoitteessa rekrytointi.com