Rekrytoija – näin teet hyvän työpaikkailmoituksen hakijanäkökulmasta

Pekka Miettinen Vinkkejä työntekijän palkkaamiseen

Kysyimme juuri työpaikkaa hakeneelta 2 468:lta henkilöltä työpaikkailmoituksen ominaisuuksista, jotka motivoivat heitä hakemaan työpaikkaa. Kyselyyn vastasi 2 136 työnhakijaa, joiden vastauksiin tietomme perustuvat. Tästä artikkelista selviää työnhakijoiden esiin nostamina monia vinkkejä hyvän, hakijanäkökulman huomioivan työpaikkailmoituksen tekoon.

Kysyimme hakijoilta, kuinka paljon seuraavilla työpaikkailmoituksen ominaisuuksilla on merkitystä siihen, että hakija päätyy hakemaan työpaikkaa:

  • konkreettinen kuvaus työtehtävistä ja vaatimuksista
  • työnantajan esittely
  • ilmoituksen sisältö
  • ilmoituksen ulkoasu (visuaalisuus: kuvat, värit)
  • perustelut, miksi yritykseen kannattaa hakea
  • ilmoituksen pituus
  • selkeät toimintaohjeet, miten hakea työpaikkaa

Alta voit tarkastella vastausjakauman merkityksellisyyden jakautumista.

Työpaikkailmoitus kohderyhmän mukaan?

Keskeisin anti eri kohderyhmistä on: olemme sittenkin aika samanlaisia. Miehet ja naiset, nuoret ja vanhemmat, erilaisen koulutuksen omaavat, työttömät ja työssäkäyvät. Keskimääräiset tulokset pätevät melko hyvin tavoittelitpa ketä tahansa. Toki erojakin löytyy ja joskus ne ovat tasolla, joka kannattaa mielestäni huomioida myös työpaikkailmoituksessa.

Miksi juuri teidän organisaatioonne pitäisi hakea töihin?

Kun työpaikkailmoituksen perusasiat ovat kunnossa, hakijan houkuttelu ja vakuuttaminen voi olla hyvinkin tärkeää ilmoituksessa. Tämä on hiukan luovempaa taidetta, jolla kiinnostuneesta pitäisi rajatapauksessa tehdä motivoitunut hakija. Ja rajatapaus on usein juuri hakija, jonka teille haluat – passiivinen tai melko passiivinen työnhakija, jolla ei ole mitään varsinaista tai ainakaan pakottavaa syytä hakea teille tai mihinkään muuallekaan töihin.

Kaiken kaikkiaan hiukan yli 60 % vastanneista piti tätä kohtaa melko tai erittäin tärkeänä. Jo tämä osuus itsessään tekee perusteluista merkittävän osan työpaikkailmoitusta. Mutta erityisesti, jos haet hyvin nuoria (alle 18-vuotiaita) tai hiukan kokeneempia (yli 45- ja varsinkin yli 55-vuotiaita), niin tämä kohta korostuu. Jostain syystä 25-44-vuotiaille perustelut eivät ole suhteellisesti läheskään yhtä tärkeitä.

Kohderyhmästä riippumatta suosittelen silti laittamaan muista vastauksista oppineena selkeästi ja konkreettisesti muutaman positiivisen asian, miksi teillä on hyvä olla töissä. ”Tarjoamme” ja ”vaadimme” -kohtien on syytä olla tasapainossa tai kallellaan tarjoaman puolelle ainakin ilmaisun mielessä. Henkilöt, jotka kaipaavat perusteluja kaipaavat yleisesti ottaen myös hakuohjeistusta ja lisätietoja.

Työnhakijat haluavat työpaikkailmoitukselta selkeyttä ja konkretiaa

Työnhakijoista 12 % (255 henkilöä) kirjoitti avoimen palautteen, joissa korostettiin edelleen työpaikkailmoituksen selkeyttä ja konkretiaa. Esimerkiksi hakuaika nousi yksittäisenä asiana esiin – en itsekään keksi tilannetta, jossa hakuaika kannattaisi jättää kertomatta. Myös työsuhteen kesto, työaika, työpaikan sijainti, hakuohjeet ja linkit lomakkeisiin toistuivat avoimessakin palautteessa.

Valmiiden vastausvaihtoehtojen ulkopuolelta ylivoimaisesti toistui palkka tai palkkauksen käsitteleminen. Monet toivovat tarkkaa palkkatietoa euromääräisenä, mutta palautteen perusteella asian jonkinlainen nykyistä avoimempi käsittely on hakijoille selvästi tärkeää. Lähes jokainen palkkausta joka tapauksessa miettii. Miksemme rekrytoijina auttaisi työnhakijoita tässä asiassa?

Toiseksi eniten hakijat korostivat avoimissa vastauksissaan oikeinkirjoituksen merkitystä. Tämä on varsin reilua, kun yleisesti työnhakuohjeissa lähes aina nostetaan tikun nokkaan työhakemuksen ja CV:n oikeinkirjoitus. On aivan oikein, että hakijat vaativat työpaikkailmoitukselta samaa mitä rekrytoijat ovat ”aina” vaatineet heiltä.

”Kirjoitusvirheet: työnantajat hakevat yli-ihmisiä, mutta ilmoitukset vilisevät kirjoitusvirheitä.”

Muutamissa vastauksissa toistuva teema oli välillinen viesti, jonka työpaikkailmoitus antaa yrityksestä työnantajana. Tämä liittyy ilmoituksen tyyliin ja ”lämpöön”, joka olisi hyvä tarkistaa vielä lopuksi. Joskus eri lähteistä tulevat vaateet, listat ja viralliset tekstit saavat ilmoituskokonaisuuden vaikuttamaan kovin tylyltä ja etäiseltä, vaikkei tämä ole varmastikaan tarkoitus.

”Hakijaa ja jo yrityksessä työskenteleviä arvostava ja kunnioittava kohtelu. Jos ilmoituksessa listataan vain vaatimuksia ja teksti on epäystävällistä en hae paikkaa.”

Asetu vielä lopuksi (unelma)hakijasi saappaisiin. Motivoisiko ilmoitus sinua itseäsi hakemaan työpaikkaan? Anna ilmoitus myös tutun ja riittävän ulkopuolisen alan osaajan luettavaksi. Hakisiko hän työpaikkaa?

Jos haluat päästä tutustumaan tutkimustuloksiin sekä hakijoiden palautteisiin tarkemmin, lataa kattava oppaamme kokonaisuudessaan: “Rekrytoija, näin teet hyvän työpaikkailmoituksen“.

 

Menestystä rekrytointeihin!

Pekka Miettinen
liiketoimintajohtaja & tutkimusvastaava

Ps. Ota käyttöön myös rekrytoijan muistilista, jossa on listattuna 7 vinkkiä hyvään työpaikkailmoitukseen hakijanäkökulmasta.


Hyödynnä vinkit ja julkaise työpaikkailmoitus Rekrytointi.com:ssa!