Uusi työaikalaki – työaika ja lepoajat, lisä- ja ylityö, työaikapankki ja vaihtevat työajat

11.09.2018 9.00 – 16.00

Viimeinen ilmoittautumispäivä 28.08.2018 (18 paikkaa jäljellä)

Koulutuspaikka
Crowne Plaza Helsinki, Helsinki Lisätietoja
info@yritysakatemia.fi   Perushinta (ei sis. alv) Alv   590.00 € (ei sis. alv) Kesäkampanja! 100e alennusta, kun ilmoittautuu ajalla 10.6.-10.8 -100.00 € (ei sis. alv) Yhteensä 490.00 €   Aihealueet
Palkkahallinto Kaupungit
Helsinki
Tampere
Kuopio Kuvaus

Käsittelemme koulutuksessa uuden työaikalain ja sen muutosten vaikutusta palkkahallintoon.

 

Työaikalaissa rajoitetaan enimmäistyöaikoja ja säädetään lepoajoista. 

 

  • Mitä muutoksia säännöllisen työajan järjestämiseen ja lepoaikoihin on tulossa? 
  • Muuttuuko työajan määritelmä? 

Jatkossa laissa säädetään työajan enimmäismäärästä ja vanhat ylityökiintiöt poistuvat. Työnantaja ja työntekijä saavat jatkossa sopia ns. joustotyöajasta, jossa vähintään puolet työajan sijoittamisesta ja työntekopaikasta on työntekijän päätettävissä. 

 

  • Miten työaika rekisteröidään, kun sitä tarvitaan vuosilomapalkan laskemista varten?

Liukuvan työajan järjestämiseen on niin ikään tulossa sekä joustoja, että rajoitteita. 

Työaikapankkia koskevat säännökset lisätään työaikalakiin. Työaikapankkia koskevassa sopimuksessa on sovittava muun muassa siitä, mitä eriä pankkiin voidaan säästää ja miten säästettyä aikaa pidetään vapaana. Työaikapankista voidaan sopia työpaikoilla työnantajan ja henkilöstön kesken. 

Työaikalain mukaan maksettavia korvauksia ovat lisä- ja ylityökorvaukset, varallaolokorvaus, sunnuntaityökorvaus ja viikkolepokorvaus. Ennen kuin voidaan määritellä ylityötunnit, pitää olla selvillä säännöllinen työaika ja lisätyö. Työaikalaissa on yksiselitteisesti määritelty säännöllinen työaika sekä lisä- ja ylityö. 

 

  • Tuleeko lisä- ja ylityön laskentaan muutoksia tai ylityön perusosan (tuntipalkan) suuruuteen muutoksia? 
  • Muuttuuko viikkolepokorvauksen laskenta?

 

Koulutuksessa kerrotaan myös vaihtelevaa työaikaa koskevista lakimuutoksista. Näitä sopimuksia kutsutaan nollatuntisopimuksiksi ja työntekijöitä kutsuttaessa työhön tuleviksi tai keikkatyöntekijöiksi. 

Työsopimuslaissa säädetään, missä tilanteissa vaihtelevan työaikaehdon käyttö on kiellettyä. Lisäksi työntekijälle on annettava selvityksiä siitä, missä tilanteissa ja missä määrin työtä on tarjolla. Työntekijälle on maksettava sairausajan palkka ja irtisanomisajan palkka tekemättä jääneiltä työtunneilta. Palkanmaksun perusteista säädetään jatkossa laissa.

Säännöllisestä työajasta ja lisätyöstä säädetään työaikalaissa. Vaihtelevaa työaikaa noudattava työntekijä voi kieltäytyä työvuoroluettelon laatimisen jälkeen tarjotusta työvuorosta. 

 

KOULUTUKSEN MUUT PÄIVÄT:

11.09.2018 Uusi työaikalaki – työaika ja lepoajat, lisä- ja ylityö, työaikapankki ja vaihtevat työajat, Helsinki
10.10.2018 Uusi työaikalaki – työaika ja lepoajat, lisä- ja ylityö, työaikapankki ja vaihtevat työajat, Kuopio
14.11.2018 Uusi työaikalaki – työaika ja lepoajat, lisä- ja ylityö, työaikapankki ja vaihtevat työajat, Tampere
20.11.2018 Uusi työaikalaki – työaika ja lepoajat, lisä- ja ylityö, työaikapankki ja vaihtevat työajat, Helsinki

Osaamisalue: ,

Samankaltaisia ilmoituksia

Lähetä tämä ystävällesi